Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nu ska vuxna barncanceröverlevare få jämlik vård – mottagning öppnar i sydöstra Sverige

Nu ska vuxna barncanceröverlevare få jämlik vård – mottagning öppnar i sydöstra Sverige

Många vuxna barncanceröverlevare lider av sena komplikationer. Trots det är uppföljningen av dessa personer ojämlik. Bland annat saknas en uppföljningsmottagning helt i den sydöstra sjukvårdsregionen, vilket Barncancerrapporten 2019 pekade på. Nu står det klart att regionen kommer öppna en mottagning våren 2021.

Drygt 70 procent av alla barncanceröverlevare drabbas av sena komplikationer, av sjukdomen i sig eller av behandlingen. Enligt ett nationellt vårdprogram ska barncanceröverlevare erbjudas uppföljning och sjukvård av högsta internationella klass, men endast omkring 14 procent har kallats till sådan uppföljning enligt Barncancerrapporten 2019.

Hittills har fem av landets sex sjukvårdsregioner haft särskilda uppföljningsmottagningar, men i den sydöstra sjukvårdsregionen där Östergötland, Kalmar och Jönköpings län ingår finns ingen motsvarande verksamhet. Därmed har inga patienter som behandlats vid barncancercentrum i Linköping blivit kallade till uppföljning.

Nu står det dock klart att arbetet med att öppna en sådan mottagning har påbörjats på uppdrag av Regionalt cancercentrum (RCC) sydöst. Mottagningen ska vara placerad vid Linköpings universitetssjukhus och öppna våren 2021.

– Vi börjar med att kartlägga vilka patienter det rör sig om, något som vi ska bli färdiga med innan sommaren. Sedan planerar vi en kontakt med dessa patienter för att få en bild av eventuellt behov av uppföljning och stöd, säger Christina Johansson, vårdutvecklare hos Region Östergötland och projektledare för mottagningen, på RCC:s hemsida.

– Att din bostadsort avgör vilken vård du får som barncanceröverlevare är oacceptabelt. Det är därför glädjande att även sydöstra sjukvårdsregionen nu får en uppföljningsmottagning. Det är ett steg på vägen mot att alla överlevare, oavsett var i landet de behandlats får samma chans till uppföljning efter avslutad behandling. Nu ser vi fram emot att man även arbetar med utvecklat psykosocialt stöd för den här gruppen, säger Thorbjörn Larsson, generalsekreterare på Barncancerfonden.

Marianne Jarfelt, ansvarig läkare för uppföljningsmottagningen vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, är mycket positiv till nyheten.

– Jag är jätteglad över att det här nu blir av i sydöstra regionen, nu kommer det finnas mottagningar för alla vuxna barncanceröverlevare i Sverige. Uppföljningsmottagningarna är väldigt viktiga, både för barncanceröverlevarna och för vården i övrigt, som får hjälp med kunskap om den här gruppen. Nu är det viktigaste framöver att vi får tillräckligt mycket kapacitet och resurser på alla uppföljningsmottagningar för att kunna träffa alla patienter, för det saknar vi idag.

Fakta om barncanceröverlevare

  • I dag i Sverige finns cirka 11 000 barncanceröverlevare, och gruppen ökar för varje år som går.
  • 70 % av barncanceröverlevarna drabbas av någon form av sen komplikation, det vill säga ett försämrat hälsotillstånd som uppkommer till följd av antingen cancern i sig, eller av behandlingen.
  • Ungefär 30 % dessa får komplikationer som är allvarliga, till och med potentiellt livshotande, till exempel en ny cancer, hjärtsvikt eller stroke.

Om barncancer

  • Varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer.
  • Cancer är den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 14 år i Sverige.
  • Cirka 85 procent av barnen överlever, men det varierar mycket beroende på cancertyp.
    • Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige.

Liknande poster

Region Skåne inför precisionsdiagnostik i barncancervården

Läs mer...

300 000 kronor till internationellt utbyte inom barnonkologi

Läs mer...

Umeå först ut med beslut om genetisk diagnostik av barncancer i egen regi

Läs mer...