Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Barncancerfonden ger rekordutdelning till forskningen

Nu är Barncancerfondens största utdelning till forskning för året klar. Totalt delas 146 miljoner kronor ut, ett nytt rekordbelopp till kampen mot barncancer och dess följdeffekter.

– Forskningen om barncancer har gjort enorma framsteg, idag överlever 85 procent av de barn som drabbas. Men fortfarande återstår de allra svåraste gåtorna – vi vill att fler barn ska överleva och göra det med så lite sena komplikationer som möjligt. Ett år som detta är vi extra glada över att kunna dela ut en rekordsumma till den fortsatta forskningen, och det har vi våra generösa givare att tacka för, säger Thorbjörn Larsson, generalsekreterare på Barncancerfonden.

146 miljoner kronor fördelas till totalt 100 forskare. Allra flest anslag går till projekt inom CNS-tumörer (tumörer i hjärna och ryggmärg) och leukemier, blodcancer. Av de lärosäten vars forskare får anslag är det Karolinska institutet, Lunds universitet och Uppsala universitet som får mest totalt sett.

Forskare vid Karolinska institutet får totalt 51,6 miljoner kronor. Av dem finns bland annat Hong Qian som får 3 miljoner kronor under tre år för sin forskning om hur leukemiska stamceller förändrar mikromiljön i benmärgen. Målet är att ta fram nya och mer målinriktade behandlingsformer för akut myeloisk leukemi, AML.
Läs en intervju med Hong Qian här. 

Forskare vid Lunds universitet får 30 miljoner kronor. Bland annat får Ingrid Tonning Olsson, specialist i neuropsykologi, 1,7 miljoner kronor under tre år för att göra långtidsuppföljande studier på barn som behandlats för hjärntumör. Till följd av sin behandling löper de extra stor risk att drabbas av neurokognitiva nedsättningar i form av till exempel nedsatt problemlösningsförmåga, minne och koncentration. Målet är att förbättra stöd- och rehabiliteringsinsatser och bidra till förbättrade behandlingar för att minska risken för denna typ av sena komplikationer.
Läs en intervju med Ingrid Tonning Olsson här. 

Forskare vid Uppsala universitet får 29,3 miljoner kronor. 3,9 miljoner av dessa går till forskaren Magnus Essand som hoppas ta fram en CAR-T-behandling, en slags immunterapi, för hjärntumörer hos barn. Denna form av immunterapi har hittills haft framgång inom leukemi men ännu återstår utmaningar för att kunna använda samma behandling för hjärntumörer.Magnus Essand hoppas kunna påbörja kliniska studier redan inom fyra till fem år.
Läs en intervju med Magnus Essand här. 

Spår minskad privat forskningsfinansiering

Den 17 december presenterade regeringen den kommande forskningspropositionen. Ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans (S), kommenterade propositionen bland annat genom att konstatera att man spår en minskning av privat forskningsfinansiering till följd av coronapandemin. ”När de privata satsningarna tillfälligt minskar ska staten öka sin finansiering så att forskning fortsätter att bedrivas och kompetensförsörjningen säkerställs”, går att läsa i propositionen.

– Att detta år kunna göra en så stor satsning på forskning känns särskilt viktigt eftersom det finns en risk för att andra finansiärer drar ner på sin forskningsfinansiering. Det är därför positivt att regeringen i den nya forskningspropositionen prioriterar life science- området och att flera satsningar ligger nära i tid för att möta eventuella nedgångar, säger Thorbjörn Larsson.

Så fördelas pengarna:

Karolinska institutet: 51,6 miljoner kronor
Lunds universitet: 30 miljoner kronor
Uppsala universitet: 29,3 miljoner kronor
Göteborgs universitet: 12,6 miljoner kronor
Karolinska universitetssjukhuset: 5 miljoner kronor
Skånes universitetssjukhus: 4,4 miljoner kronor
Akademiska sjukhuset, Uppsala: 2,5 miljoner kronor
Umeå universitet: 2 miljoner
Linköpings universitet: 1,6 miljoner kronor
Universitetssjukhuset i Linköping: 1 miljon kronor
Stockholms universitet: 1 miljon kronor
Sahlgrenska universitetssjukhuset: 1 miljon kronor
Högskolan i Jönköping: 74 000 kronor
Övriga mindre lärosäten i Sverige och norden: 4,1 miljoner

En komplett lista över alla anslag finns på Barncancerfondens hemsida.

Liknande poster

Region Skåne inför precisionsdiagnostik i barncancervården

300 000 kronor till internationellt utbyte inom barnonkologi

Umeå först ut med beslut om genetisk diagnostik av barncancer i egen regi