Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Delar ut 63 miljoner kronor i forskningstimmar

Jan-Bernd Stukenborg

Forskartjänster till ett värde av 63 miljoner kronor. Det delar Barncancerfonden nu ut till 24 forskare inom barncancer runt om i landet.

– I och med coronaviruset har mycket behövts sättas på paus i vårt samhälle, men kampen mot barncancer kan inte stanna upp och vi måste fortsätta blicka framåt. Det känns därför trots allt bra att vi just kunnat meddela flera forskare att de nu får finansiering av oss, säger Kerstin Sollerbrant, senior expert forskning, på Barncancerfonden.

Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige. I denna utdelning är det medel för forskartjänster, i praktiken lön, som forskarna har ansökt om. Barncancerfonden ger finansiering till tjänster på olika nivåer, från sexåriga forskartjänster till två-åriga postdoktortjänster och kliniska forskarmånader. I år har forskare från Lund, Stockholm, Uppsala, Umeå och Göteborg fått del av pengarna.

– Genom att finansiera forskningstjänster hoppas vi kunna locka nya yngre forskare till barcancerområdet och samtidigt behålla dem som redan finns. Och vi ser att vår finansiering har betydelse: av de som beviljas pengar för högre forskningstjänster väljer närmare 80 procent att stanna kvar inom barncancerområdet även efter att finansieringen från Barncancerfonden är slut, säger Kerstin Sollerbrant.

Forskar på infertilitet efter cancer

En av dem som får en sexårig forskartjänst finansierad är Jan-Bernd Stukenborg, doktor i medicinsk vetenskap och senior forskare vid institutionen för barn och kvinnors hälsa vid Karolinska institutet. Hans mål är att hitta stamcellsbaserade strategier för att återskapa förmågan att få barn hos män som annars riskerar att bli infertila till följd av den cancerbehandling de fått när de själva var barn.

– Jag och min forskningsgrupp är så oerhört glada för det här. Det innebär ett hopp för de  drabbade som riskerar att inte kunna få barn i framtiden till följd av sin cancer. Det gör att vi kan fortsätta vårt arbete tillsammans med våra samarbetspartners för att försöka skapa en möjlighet för de här patienterna senare i livet, säger Jan-Bernd Stukenborg.

Här är en komplett lista över alla forskare som beviljats finansiering.

Liknande poster

Region Skåne inför precisionsdiagnostik i barncancervården

300 000 kronor till internationellt utbyte inom barnonkologi

Umeå först ut med beslut om genetisk diagnostik av barncancer i egen regi