Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Bärbar läkemedelspump ger cancersjuka frihet att leva

För den som drabbas av cancersjukdomen akut myeloisk leukemi, förändras livet i ett slag. Vardagen byts plötsligt mot ett liv inneliggande på sjukhus med tunga mediciner. Med hjälp av en bärbar pump kan den som är sjuk numera istället vara hemma under den intensiva behandlingen.

Isabella Martinsen är en av de patienter som kunnat vara hemma en stor del av behandlingstiden, tack vare en bärbar medicinpump. Foto: Erik Leo.

– Jag har haft cancer två gånger, bröstcancer 2015, då jag fick cytostatika på sjukhuset. I november förra året fick jag AML, akut myeloisk leukemi, säger Isabella Martinsen.

Hon är en av de patienter som har kunnat vara hemma stora delar av tiden under den intensiva behandlingen, tack vare en bärbar pump som gett henne cytostatika och antibiotika intravenöst.

Idag är Isabella Martinsen i rehabilitering och kan titta tillbaka på vårdtiden, där pumpen varit en viktig arbetskamrat.

– För mig har det inneburit oerhört mycket att kunna vara hemma, i min säng. Eller sätta mig i bilen med den här lilla pumpen, säger Isabella Martinsen.

Även för närstående är det ofta viktigt att få behålla den som är sjuk i vardagslivet.

– Min man tyckte att det var jätteskönt att jag var hemma. Han hade en roll – han såg när jag inte mådde bra och vi kunde vara tillsammans, säger Isabella Martinsen.

Pumpen är liten och relativt lätt, en rektangulär, grå låda, stor som två mobiltelefoner ungefär, med display och uttag för slangar. Den bärs enkelt omkring i en axelremsväska eller ryggsäck.

Många vårddygn

Innan hematologimottagningen började arbeta med pumparna, fick patienterna sin behandling inneliggande på sjukhuset. En behandlingsomgång löpte då under fem dygn och varje patient behöver mellan tre och fyra omgångar med tre veckors mellanrum. Mellan behandlingarna har patienterna vanligtvis varit inneliggande för antibiotikabehandling i flera dagar.

Att sjukhuset har börjat med hemmabehandling med pump har lett till att många patienter kunnat flyttas över från slutenvården, där den som är sjuk alltså behandlas inneliggande på sjukhuset, till öppenvården, där man kommer till sjukhuset för kontroller och vissa behandlingar, men bor hemma. Detta har förstås frigjort vårdplatser.

Många överväldigade

Den som drabbas av akut leukemi läggs direkt in i slutenvården för behandling. Den första omgången av cytostatika ges för det mesta alltid på sjukhuset, men även denna via bärbar pump. Under första behandlingen får den som är sjuk information om möjligheten att få den fortsatta behandlingen via pump hemma.

Reaktionerna brukar bli lite olika.

– Vissa är väldigt överväldigade och känner sig inte redo. Andra är redo direkt, säger Cecilia de Carvalho, specialistsjuksköterska.

En del känner sig trygga på sjukhuset och kan först inte tänka sig att få behandlingen via pump hemma.

– Men när vi fått patienten att känna sig lite mer trygg, så blir övergången bra ändå, säger Cecilia de Carvalho.

Den som hellre vill få alla behandlingsomgångar inneliggande på sjukhuset, får naturligtvis det.

Att den som är sjuk blir mer delaktig och aktiv i sin vård har många fördelar.

– När du blir sjuk kastas du in i vården, folk bestämmer över ditt huvud. På det här sättet är jag delaktig i beslut som tas om min kropp. Man får lära sig jättemycket. Och det jag ville var ut från sjukhuset. Jag är rätt övertygad om att jag inte hade varit lika pigg om jag inte hade fått vara hemma, säger Isabella Martinsen.

Fakta

  • Verksamheten hematologi och verksamhetsområde hematologi, onkologi och strålningsfysik vid Skånes universitetssjukhus Lund tilldelades i våras Region Skånes pris Diabasen för bästa förbättringsarbete: Fler patienter med akut leukemi kan vårdas hemma – arbetet prisas.
  • Projektet inleddes för tre år sedan och baserades på ett tidigare arbete med syfte att patienter ger sig själva cancerbehandling i sprutform i hemmet. Nu behandlas samtliga patienter med akut leukemi med hjälp av den bärbara pumpen. Även de behandlingar som ges till inneliggande patienter, ges med hjälp av pumpen, så att de lär sig att sköta den och sedan är trygga med att använda den hemma.
  • För att få arbetet att fungera krävs att samtliga personalkategorier är inblandade, även farmaceuter. De läkemedelsberedningar som ges via pump måste till exempel hålla i rumstemperatur under en längre tid.
  • Det finns flera verksamheter runt om i Skåne som arbetar med mobila läkemedelsbehandlingar: Ökad livskvalitet när svårt sjuka erbjuds avancerad läkemedelsbehandling i hemmet.

Liknande poster

Region Skåne inför precisionsdiagnostik i barncancervården

Samarbete kapar köerna till MR-undersökning i Skåne

Halverade svarstider med digitaliserad patologi