Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Bakterieproteiner bryter ner onkogenen MYC och motverkar cancer

En upptäckt gjord av forskare vid Lunds universitet visar att bakterier selektivt påverkar den välkända onkogenen MYC, som är involverad i många cancersjukdomar. Studien publiceras nu i Nature Biotechnology.

Cancerceller växer snabbt, förstör frisk vävnad och kan sprida sig vidare i kroppen och orsaka metastaser. Kunskap om vad som gör cancercellen farlig är viktig för att ta fram nya läkemedel och forskare runt om i världen har sedan länge intresserat sig för onkogener, gener som när de muteras kan ge upphov till tumörceller. Onkogener påverkar både hur snabbt cancerceller växer och hur de sedan sprider sig vidare i kroppen.

En av dessa onkogener som forskarvärlden intresserat sig för heter MYC. Trots olika vetenskapliga angreppssätt har tidigare försök att utveckla användbara MYC-hämmare för cancerbehandling inte lyckats. En utmaning är nämligen att MYC även behövs i våra friska celler, fast då inte i så höga nivåer som i cancerceller.

Nu har forskarna upptäckt att E. coli-bakterier kanske har en lösning på problemet. Forskarna såg att onkogenen MYC förändras vid akuta pågående njurinfektioner hos barn. Aktiviteten och uttrycket av MYC minskade när infektionen pågick, vilket var förvånade. Den naturliga frågan blev då – är det bakterierna som påverkar onkogenen?

Närmare kartläggning visade att E. coli-bakterier producerar olika molekyler som bryter ned MYC i mänskliga celler och olika vävnader.

– Vi såg att bakterierna selektivt bryter ned MYC i de mänskliga cellerna och detta är mycket intressant, säger Catharina Svanborg, professor vid Lunds universitet som lett den internationella studien, som nu publiceras i Nature Biotechnology med rubriken ’’A bacterial protease depletes c-MYC and increases survival in mouse models of bladder and colon cancer.’’

Detta väckte nyfikenheten om vilka mekanismer bakterierna använde för att slå mot MYC. Genom att kartlägga bakteriernas gener fann man molekylen Lon som gjorde detta möjligt. Den renframställda molekylen har använts för att behandla cancer i två olika modeller hos möss.

– Efter att ha följt behandlade möss under längre tid såg vi en bestående, gynnsam effekt med minskad tumörtillväxt och ökad överlevnad. Vi såg liknande effekter hos möss med olika typer av cancer och uttrycket av cancergener gick ner, inklusive MYC, berättar Daniel Butler, PhD vid Lunds universitet.Nu gäller det att använda den nya kunskapen, men att utveckla nya behandlingar tar tid. Nästa steg blir att mer i detalj kartlägga vad den här ”magiska molekylen” gör och att förbereda den för kliniska studier.Publikation
A bacterial protease depletes c-MYC and increases survival in mouse models of bladder and colon cancer
Nature Biotechnology, 11 februari 2021, DOI: https://doi.org/10.1038/s41587-020-00805-3

Liknande poster

Läkare som ger negativa besked upplevs som mindre empatiska

Livskvalitetens fem i topp-lista

Träning vid cancer minskar biverkningar