Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Axillkirurgi – nya utvecklingar för att minska armmorbiditet

Tid: 12.10–12.50

Axillkirurgi – nya utvecklingar för att minska armmorbiditet
Under de senaste åren har flera studier undersökt om man kan minska omfattning av den axillära kirurgin för att minska förekomsten av armbesvär och därmed den negativa påverkan på patienternas livskvalitet. Vid primär kirurgi har axillutrymningens roll vid begränsad spridning till sentinel node alltmer ifrågasatts, och vid kirurgi efter neoadjuvant kemoterapi har nya tekniker för att korrekt identifiera kvarvarande sjukdom hos initialt nodpositiva patienter tagits fram. Dessa utvecklingar har påverkat internationella riktlinjer och det svenska nationella vårdprogrammet och ska diskuteras med särskild hänsyn till svenska förhållanden.

Föreläsare: Jana de Boniface,  Överläkare vid kirurgkliniken på Bröstcentrum Capio S:t Görans Sjukhus och docent vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet.

Klicka här för mer information och anmälan

Liknande poster

EU-kommissionen godkänner Pfizers Talzenna (talazoparib)

EU godkänner Pfizers bispecifika antikropp mot relapserande refraktärt multipelt myelom (RRMM)

Pfizer tillkännager positiva resultat från fas III-studie inom prostatacancer