Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ärftlighet och bröstcancerbehandling – utredning, testning och handläggning i samband med bröstcancerdiagnos

kl. 12.10–12.50

En föreläsning av Överläkare Anna von Wachenfeldt Väppling, Södersjukhuset.

Anna von Wachenfeldt kommer under föreläsningen att diskutera handläggning och aktuella riktlinjer gällande utredning, testning och behandling av ärftlig bröstcancer. En översikt av rekommenderade behandlingsalternativ kommer att ges både för tidig och spridd bröstcancer. Det finns även möjlighet att ställa frågor under föreläsningen.

Mer information

Anmälan

Liknande poster

Pfizer tillkännager positiva resultat från fas III-studie inom prostatacancer

Läs mer...

FDA godkänner Enhertu för spridd bröstcancer

Läs mer...

Forskar om immunförsvaret för bättre behandling vid spridd bröstcancer

Läs mer...