Ärftlighet och bröstcancerbehandling – utredning, testning och handläggning i samband med bröstcancerdiagnos

kl. 12.10–12.50

En föreläsning av Överläkare Anna von Wachenfeldt Väppling, Södersjukhuset.

Anna von Wachenfeldt kommer under föreläsningen att diskutera handläggning och aktuella riktlinjer gällande utredning, testning och behandling av ärftlig bröstcancer. En översikt av rekommenderade behandlingsalternativ kommer att ges både för tidig och spridd bröstcancer. Det finns även möjlighet att ställa frågor under föreläsningen.

Mer information

Anmälan