Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Bröstcancerförbundet utser årets bröstsjuksköterskor

De två pristagarna belyser bröstsjuksköterskans viktiga roll inom såväl omhändertagande av patienter som digital vårdutveckling

Carina Andersson på kirurgmottagningen vid Falu lasarett och Hanna Rafstedt på Bröstcentrum vid Södersjukhuset tilldelas priset Årets bröstsjuksköterska 2020. Pristagarna utses av Bröstcancerförbundet i samarbete med Sveriges 33 bröstcancerföreningar.

– Bröstsjuksköterskorna är otroligt viktiga för att stötta och informera patienter genom förloppet av en bröstcancerdiagnos. Med årets bröstsjuksköterska får patienterna möjlighet att visa uppskattning för detta viktiga arbete som ofta utförs i det tysta. I år väljer vi att belöna två personer. De har så fina personliga och utmärkande kvalitéer att båda förtjänar en plats i rampljuset, säger Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet.

Carina Andersson och Hanna Rafstedt har båda lång erfarenhet som bröstsjuksköterskor vid bröstkirurgiska mottagningar. I tätt samarbete med kollegor från olika professioner fungerar de som spindeln i nätet för kvinnor som fått en bröstcancerdiagnos. De har nära kontakt med patienterna, upprättar vårdplaner och hjälper patienten igenom cancerbehandlingen.

Tryggheten för många
Som bröstsjuksköterska är Carina Andersson en oumbärlig kontakt för patienten. Förutom att svara på frågor kring vård och behandling står hon för psykosocial stöttning och utgör en länk till övriga vårdkontakter.

– Det är ju fantastiskt fint och hedrande när medlemmarna i föreningen har nominerat en. Det känns jätteroligt. Man känner sig uppskattad och det synliggör arbetet som vi gör för patientgruppen och det har väldigt stor betydelse, säger Carina Andersson.

Driver digital utveckling
Utöver sina arbetsuppgifter som bröstsjuksköterska och enhetsledare på Bröstcentrum på SÖS är Hanna Rafstedt också med och driver digitala projekt för att utveckla verksamheten.

– Jag var med och införde den digitala versionen av Min vårdplan som infördes i början av 2019. Nu kan patienterna välja mellan att få sin vårdplan och all patientinformation skriftligt eller digitalt. Vi har också gått vidare i arbetet och håller på att ta fram en nationell version av Min vårdplan, säger Hanna Rafstedt

Nomineringar
Carina Andersson
tilldelas priset efter att ha blivit nominerad av medlemmar i Bröstcancerföreningen Dalarna. Motiveringen lyder:

Genom sitt stora kunnande och varma bemötande skapar Carina Andersson trygghet hos sina patienter. Hon utstrålar mänsklig värme och erbjuder alltid det där lilla extra till människor hon möter. Carina Andersson är en mycket värdig mottagare av priset Årets bröstsjuksköterska.


Hanna Rafstedt
tilldelas priset efter att ha nominerats av Bröstcancerföreningen Amazona Stockholm. Motiveringen lyder:

Genom sitt stora engagemang i digitala projekt har Hanna Rafstedt gjort det lättare för patienter att få en överblick sina besök, behandlingar och rehab. Hennes empati och tydlighet minskar även oro hos patienter och anhöriga. Hanna Rafstedt är en mycket värdig mottagare av priset Årets bröstsjuksköterska.

Priset har delats ut årligen sedan 2007. Årets tillkännagivande sker i samband med Bröstcancerförbundets kongress den 21-22 november som i år genomförs i ett digitalt format. Bakom priset står Bröstcancerförbundet och Novartis.

Liknande poster

Kämpe för mammografins utveckling får Bröstcancer-Sveriges finaste utmärkelse

Läs mer...

Vanligt att utrikesfödda kvinnor undviker mammografi

Läs mer...

Bröstcancerförbundet utlyser anslag för forskningsprojekt och anslag för forskarmånader

Läs mer...