Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ansökan om forskningsanslag

Bröstcancerförbundet utlyser 15 MSEK i forskningsanslag 2022 för patientnära klinisk forskning. Medel delas ut för forskningsprojekt. Utdelningsbeslut följer Bröstcancerförbundets stadgar som finns att läsa på vår hemsida. Beviljade medel som inte rekvirerats återförs till Bröstcancerförbundet.

För mer information och ansökan klicka här

Liknande poster

Cancerforskningsfonden i Norrland delar ut 75 miljoner kronor

Läs mer...

Tio miljoner till studie om återskapande av bröst

Läs mer...

Ny teknik för forskning om enzymers roll vid cancerutveckling

Läs mer...