Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ansökan om forskningsanslag

Bröstcancerförbundet utlyser 15 MSEK i forskningsanslag 2022 för patientnära klinisk forskning. Medel delas ut för forskningsprojekt. Utdelningsbeslut följer Bröstcancerförbundets stadgar som finns att läsa på vår hemsida. Beviljade medel som inte rekvirerats återförs till Bröstcancerförbundet.

För mer information och ansökan klicka här

Liknande poster

Ny utlysning riktar fokus på barncanceröverlevarnas hälsa

Läs mer...

Livsviktig donation till forskning om äggstockscancer

Läs mer...

Cancerfonden finansierar lovande forskare med 124,3 miljoner kronor

Läs mer...