Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Amgen på ASH 2020 – starka kliniska data och innovativ pipeline

Data för innovativa BiTE-molekyler och fortsatta framgångar för Kyprolis mot myelom – det är några av huvudingredienserna i de abstracts som Amgen presenterar på årets upplaga av ASH, världens viktigaste hematologikongress, som startar på lördag.

– Inte minst inom myelom har vi intressanta nyheter i år, säger Sandra Eketorp Sylvan, onkolog och medicinsk rådgivare på Amgen. Bland annat presenterar vi återigen starka överlevnadsdata för Kyprolis och de första kliniska data på BiTE-molekylen AMG 701 som riktas mot BCMA.

The 62nd American Society of Hematology Annual Meeting & Exposition, ASH 2020, blir den första helt digitala ASH-kongressen, men den annorlunda mötesformen har inte påverkat kvaliteten på de abstracts som presenteras. Från den växande portföljen av innovativa BiTE-molekyler kommer uppdaterade data att meddelas i två muntliga presentationer. Professor Simon Harrison, Royal Melbourne Hospital, presenterar de första resultaten för säkerhet och effekt från en pågående fas I doseskaleringsstudie av AMG 701, en immunonkologisk terapi riktad mot B-cellmognadsantigen, BCMA, hos kraftigt förbehandlade patienter med recidiverande/refraktär myelom.

Professor Franco Locatelli, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù i Rom, presenterar synnerligen övertygande analyser från fas III-studien ’215 där Blincyto (blinatumomab) jämförs med kemoterapi vid behandling av barn med första återfall av akut lymfatisk leukemi, pre-B-ALL.

– Det här är resultat som kan komma att förändra standardbehandlingen för barn med denna svåra form av leukemi, säger Sandra Eketorp Sylvan.

Vidare presenteras uppdaterade analyser från fas III-studien CANDOR med avseende på progressionsfri överlevnad och MRD-negativitet vid behandling med Kyprolis (carfilzomib).

Nedan följer ett urval av de abstracts som Amgen presenterar vid ASH 2020.

Onkologi-pipeline
A Phase 1 First in Human (FIH) Study of AMG 701, an Anti-B-Cell Maturation Antigen (BCMA) Half-Life Extended (HLE) BiTE® (bispecific T-cell engager) Molecule, in Relapsed/Refractory (RR) Multiple Myeloma (MM)

Abstract #181, Oral Presentation, Saturday, Dec. 5, 2020 at 1:00 p.m. PT

Blincyto-abstracts, kliniska data
Superior Event-Free Survival with Blinatumomab Versus Chemotherapy in Children with High-Risk First Relapse of B-Cell Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia: A Randomized, Controlled Phase 3 Trial

Abstract #268, Oral Presentation, Saturday, Dec. 5 at 2:30 p.m. PT

Real-World Effectiveness and Safety of Blinatumomab in Adults with Relapsed or Refractory B-Cell Precursor Acute Lymphoblastic Leukaemia in Europe: 3-Year Results in Philadelphia Chromosome-Negative Patients and a Subset of Patients with Late First Relapse

Abstract #1933, Poster Presentation, Sunday, Dec. 6 from 7:00 a.m. – 3:30 p.m. PT

Blinatumomab in Children with Relapsed or Refractory B-Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia (R/R-ALL): Final Results of 110 Patients Treated in an Expanded Access Study (RIALTO)

Abstract #977, Poster Presentation, Saturday, Dec. 5 from 7:00 a.m. – 3:30 p.m. PT

Forskarinitierade abstracts, Blincyto
Hyper-CVAD and Sequential Blinatumomab in Adults with Newly Diagnosed Philadelphia Chromosome-Negative B-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia: Results from a Phase II Study

Abstract #464, Oral Presentation, Sunday, Dec. 6 at 2:00 p.m. PT

Kyprolis-abstracts, kliniska data
Carfilzomib, Dexamethasone, and Daratumumab Versus Carfilzomib and Dexamethasone in Relapsed or Refractory Multiple Myeloma: Updated Efficacy and Safety Results of the Phase 3 Candor Study

Abstract #2325, Poster Presentation, Sunday, Dec. 6 from 7:00 a.m. – 3:30 p.m. PT

Evaluation of Minimal Residual Disease (MRD) Negativity in Patients with Relapsed or Refractory Multiple Myeloma Treated in the Candor Study

Abstract #2282, Poster Presentation, Sunday, Dec. 6 from 7:00 a.m. – 3:30 p.m. PT

Carfilzomib 56mg/m2 Twice-Weekly in Combination with Dexamethasone and Daratumumab (KdD) Versus Daratumumab in Combination with 8 Cycles of Bortezomib and Dexamethasone (DVd); A Matching-Adjusted Indirect Treatment Comparison

Abstract #1655, Poster Presentation, Saturday, Dec. 5 from 7:00 a.m. – 3:30 p.m. PT

Forskarinitierade abstracts, Kyprolis
Survival Analysis of Newly Diagnosed Transplant-Eligible Multiple Myeloma Patients in the Randomized Forte Trial

Abstract #141, Oral Presentation, Saturday, Dec. 5 at 9:30 a.m. PT

Treatment of High Risk (HR) Smoldering Multiple Myeloma (SMM) with Carfilzomib, Lenalidomide, and Dexamethasone (KRd) Followed By Lenalidomide Maintenance (-R): A Phase 2 Clinical and Correlative Study

Abstract #548, Oral Presentation, Monday, Dec. 7 at 7:00 a.m. PT

Liknande poster

Nya läkemedel och kliniska studier fortsatt viktigast för myelompatienter

Lovande resultat med panitumumab i tillägg till neoadjuvant kemoterapi vid kolorektalcancer

Riktad immunterapi lovande mot spridd prostatacancer