Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

AI-baserad bilddiagnostik

Tid: 12:10-12:55

AI-baserad bilddiagnostik kan förbättra behandlingen av bröstcancer

Det finns stora nationella variationer i bröst-cancerdiagnostik och biomarköranalyser. Det leder till ojämlikhet i behandlingen och riskerar att negativt påverka överlevnaden för patienter.

Den digitala revolutionen i patologi gör att diagnostik förflyttas från mikroskop till bild-skärm, den möjliggör också utveckling av bildanalys som förbättrar diagnostiken. Med hjälp av avancerad bildanalys kan vi undvika diagnostiska fel och utföra prognostiska analyser direkt i mikroskopibilder utan behov av molekylära analyser. Föreläsningen beskriver utvecklingen av AI-baserade beslutsstöd för precisionsdiagnostik.

Föreläsare: Johan Hartman
Professor i tumörpatologi vid Karolinska Institutet och bröstpatolog vid Karolinska Universitetssjukhuset.

För mer information och anmälan

eller använd QR-koden i bilden

Liknande poster

EU-kommissionen godkänner Pfizers Talzenna (talazoparib)

EU godkänner Pfizers bispecifika antikropp mot relapserande refraktärt multipelt myelom (RRMM)

Pfizer tillkännager positiva resultat från fas III-studie inom prostatacancer