Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ackreditering av cancervård-, forskning- och utbildning

 Ackreditering av cancervård-, forskning- och utbildning

Vid Lunds universitet bedrivs flervetenskaplig forskning inom cancer i nära samarbete med sjukvården. Under 2019 bildades Lunds universitets cancercentrum (LUCC) som en ny strategisk organisation för cancerforskning. Parallellt söker Skånes universitetssjukhus för att bli ett internationellt ackrediterat Comprehensive Cancer Centre tillsammans med Lunds universitet, Regionalt cancercentrum syd, Medicinsk service och palliativ vård inom primärvården.

Att vara ett ackrediterat Comprehensive Cancer Centre (CCC) innebär att man uppfyller europeiska kvalitetsstandarder i fråga om bemötande, prevention, diagnos, behandling, rehabilitering samt forskning, undervisning och utbildning.

– Anledningen till att vi och våra samarbetspartners vill ackreditera oss är att vi alltid vill ge den bästa vården till våra patienter och ge utmärkta förhållanden för forskning. Vi ser att en tydligare koppling mellan forskning och cancervården gör att forskningen snabbare kommer patienterna till nytta, säger Björn Ekmehag, förvaltningschef på Skånes universitetssjukhus i ett pressmeddelande.

– Cancerforskningen är en omfattande och viktig del av den medicinska forskningen vid Lunds universitet. Medicinska fakulteten ser mycket positivt på arbetet med ackreditering som CCC. Vi förutser att det kommer att förbättra förutsättningarna för våra cancerforskare på många sätt, inte minst för att det banar vägen för att forskning enklare kommer till patientnytta, säger Erik Renström, dekan vid Medicinska fakulteten och ordförande i LUCC.

Under 2019 grundades Lunds universitets cancercentrum (LUCC) som en ny strategisk organisation för cancerforskning. LUCC invigs officellt på Världscancerdagen den 4 februari med både inomvetenskapliga arrangemang och aktiviteter för allmänheten.

– Genom starten av LUCC och det täta samarbete som vi har med Region Skåne inom ramen för CCC-ackrediteringen har vi en unik möjlighet att kraftsamla mot cancer genom att stärka banden mellan grundforskning, translationell forskning och klinisk forskning. Vi är övertygade om att detta kommer leda till en mer effektiv överföring av ny kunskap från forskning till cancervård, säger cancerforskaren Kristian Pietras, professor i molekylärmedicin vid Lunds universitet och koordinator för LUCC och representant i styrgruppen för CCC.

Liknande poster

Läkare som ger negativa besked upplevs som mindre empatiska

Läs mer...

Livskvalitetens fem i topp-lista

Läs mer...

Träning vid cancer minskar biverkningar

Läs mer...