Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Positivt utlåtande för Braftovi i kombination med Erbitux vid BRAF-muterad metastaserande kolorektalcancer

Positivt utlåtande för Braftovi (enkorafenib) i kombination med Erbitux (cetuximab) vid BRAFV600E-muterad metastaserande kolorektalcancer

CHMP har givit ett positivt utlåtande om att rekommendera ett godkännande för Braftovi (enkorafenib) i kombination med Erbitux (cetuximab) för behandling av vuxna patienter med BRAFV600E-muterad metastaserande kolorektalcancer som har fått tidigare behandling. Det positiva utlåtandet baseras på den pivotala fas III studien BEACON CRC.

Läs mer i det engelska pressmeddelandet nedan:

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/braftovi-0

Liknande poster

Ny teknik främjar forskning om hur kolorektalcancer kan förhindras

Trombyl leder inte till minskad dödlighet i kolorektalcancer

Ebvallo får EU-kommissionens godkännande som första allogena T-cellsbehandling någonsin för vuxna och barn med EBV+ PTLD