Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Trombyl leder inte till minskad dödlighet i kolorektalcancer

En ny studie från Karolinska Institutet, som har publicerats i European Journal of Epidemiology, visar att trombyl inte leder till minskad dödlighet i kolorektalcancer hos dem som diagnostiserats med förstadier, så kallade polyper. 

Louise Emilsson, docent Karolinska Insitutet. Foto: Privat.

— Acetylsalicylsyra har tidigare visat lovande resultat som förebyggande av kolorektalcancer, förklarar Louise Emilsson, docent vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet. Vår studie visar dock att det inte förbättrar överlevnaden i kolorektalcancer att börja använda trombyl inom två år efter att man fått diagnosticerat förstadier till cancer i tarmen. Däremot var förekomsten av cancer lite lägre hos dem som började med trombyl, sannolikt på grund av tidigare upptäckt efter tidigare blödning från nya förändringar i tarmen. Studien använder en ny analysmetod (s.k. causal inference target trial emulation) som gör registerforskningen mer lik en randomiserad studie.

Varför är resultaten viktiga?

Fynden är viktiga för att tydliggöra att individer med förstadier till cancer i tarmen, så kallade polyper inte har nytta av att ta trombyl för att förebygga cancerdödlighet. Studien visar också på hur viktigt det är att man analyserar registerdata på ett sätt som är relevant för både patienter och läkare.

Hur genomfördes studien?

Vi identifierade alla individer som fått polyper diagnostiserade i Sverige i åldern 45 till 79 år utan kända indikationer för trombyl/acetylsalicylsyra eller med svår övrig sjuklighet. Sedan följde vi dem i våra nationella register och identifierade vilka som påbörjade behandling med trombyl inom två år efter polypdiagnos. Med moderna statistiska metoder kunde vi sedan modellera nyttan med aspirin för dessa patienter.

Vad är nästa steg i er forskning?

Vi kommer att analysera även andra läkemedel som kan vara möjliga kandidater för förebyggande av kolorektalcancer.

Läs studien här.

Liknande poster

Ny insikt om protein kan bana väg för nya cancerbehandlingar

Genetiska mutationer kan förutsäga bröstcancer som inte upptäcks vid screening

Oavsiktlig viktminskning förknippad med ökad risk för cancer