Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

71 miljoner kronor till forskartjänster inom barncancerområdet

Barncancerfonden har beslutat att bevilja 26 nya tjänster inom barncancerforskning. En satsning på 71 miljoner kronor för att öka kunskapen om barncancer, förbättra dagens behandlingsmetoder men också omvårdnaden av de drabbade, både under och efter behandling. Diagnoser i fokus är bland annat hjärntumörer och leukemi.

Barncancercentrum, Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. Foto: Sofia Sabel.

– Leukemier och hjärntumörer är de vanligaste diagnoserna inom barnonkologi så fördelningen av tjänster speglar verkligheten, områden där forskarna ser behov av mer och ny kunskap för att kunna rädda fler liv och minska komplikationer efter behandling, säger Britt-Marie Frost, forskningschef på Barncancerfonden. 

Akut lymfatisk leukemi, ALL, är den enskilt vanligaste barncancerdiagnosen. Under de senaste åren har behandlingsresultaten förbättrats och mer än 90 procent av barnen överlever, men fortfarande saknas behandling för de fyra till fem procent som dör, oftast svårbehandlade återfall. Men också de barn som botas kan efter genomgången behandling drabbas av allvarliga biverkningar, kroniska problem eller handikapp. Många skador orsakade av tuffa behandlingar skulle kunna undvikas med bättre kunskap och uppföljning. 

En del av forskningen om leukemier sker idag inom det internationella ALLTogether som både är ett behandlingsprotokoll och en studie som Barncancerfonden finansierar. 

– Viktiga forskningsområden är bland annat att hitta sätt att identifiera vilka barn som riskerar att överbehandlas och att hitta och testa nya behandlingar som kan förhindra återfall, berättar Britt-Marie Frost. 

Inom hjärntumörområdet är det också fortsatt viktigt att hitta både bot och behandlingsmetoder som minimerar risken för sena komplikationer, menar Britt-Marie Frost.  

– Det är glädjande att vi kan rädda livet på fler barn, men vi ser att behandlingarna har ett pris i form av komplikationer. Både fysiska och psykosociala problem kan göra livet tufft långt efter det att cancerbehandlingen är över. 

Forskartjänster är en viktig del av Barncancerfondens stöd, tillsammans med projektfinansiering och stöd till infrastrukturer. Forskarna som får anslag befinner sig på olika nivåer i sin forskarkarriär och är verksamma inom en rad olika diagnosområden.  

– I år sökte över 100 forskare våra tjänster så vi vet att intresset är högt och behovet stort. Vi vet också att de som fått tjänster via Barncancerfonden ofta stannar inom barncancerområdet och fortsätter att arbeta för att få fram nya och bättre behandlingar, så stödet är också viktigt på lång sikt, avslutar Britt-Marie Frost.

Så fördelas tjänsterna enligt beslutet:

  • Akademiska sjukhuset, Uppsala: 1 tjänst 
  • Göteborgs universitet: 5 tjänster
  • Karolinska institutet: 5 tjänster 
  • Karolinska universitetssjukhuset: 5 tjänster 
  • Lunds universitet: 4 tjänster 
  • Skånes universitetssjukhus: 2 tjänster  
  • Uppsala universitet: 4 tjänster 

Liknande poster

Region Skåne inför precisionsdiagnostik i barncancervården

300 000 kronor till internationellt utbyte inom barnonkologi

Umeå först ut med beslut om genetisk diagnostik av barncancer i egen regi