Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Infertility as follows of cancer treatment and options to prevent it

Symposium
Infertility as follows of cancer treatment and options to prevent it – The importance to discuss fertility issues with young patients and children with cancer
Auditorium: Nanna Svartz, Karolinska University Hospital Solna, 1 – 2 March 2018
Participation is free of charge but please register to the symposium by e-mail to: [email protected]

More info

Liknande poster

Specialistläkare från mindre sjukhus på efterlängtad kurs

47 miljoner till ny forskarskola i avancerade terapiläkemedel

Ny webbkurs inom bäckencancerrehabilitering