Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

47 miljoner till ny forskarskola i avancerade terapiläkemedel

Avancerade terapiläkemedel (Advanced Therapy Medicinal Products – ATMP), är en ny typ av läkemedel som baseras på celler, gener eller vävnader. Men både inom akademin och vården saknas spetskompetens för dessa avancerade behandlingar. Nu startar en ny forskarskola som kopplar samman världsledande forskningsmiljöer hos fem av Sveriges lärosäten, för att kunna utbilda för framtida utveckling och implementering av ATMP.

Under det senaste decenniet har flera forskningsgenombrott inom cellbiologi och genetik möjliggjort utvecklingen av nya avancerade läkemedel. De ger helt nya förutsättningar för att behandla dagens obotliga sjukdomar, genom att skräddarsy behandlingar som kan hjälpa kroppen att reparera sig själv inifrån. Men för att få ut dessa terapier till patienterna, behövs spetskompetens inom hälso- och sjukvården, en typ av spetskompetens som det är brist på idag.

­

Johan Flygare, docent och forskare på Avdelningen för molekylärmedicin och genterapi, Stamcellscentrum och cancercentrum vid Lunds universitet. Foto: Johan Persson.

– Inom fem år behöver Sverige 500 personer med den här kompetensen och idag finns det en handfull. Behovet av nya, nationellt samordnade utbildningsinsatser är därför stort, säger Johan Flygare, koordinator för den nya forskarskolan, samt forskare på Avdelningen för molekylärmedicin och genterapi vid Lunds universitet.

I Sverige har vi mycket stark grundforskning och ett ständigt ökande antal ATMP-innovationer och det behövs nu kunskap och infrastruktur för att ta dessa akademiska projekt vidare till patienterna. En viktig del är produktionsprocessen av avancerade läkemedelsprodukter, där metoder för att ta fram koncept måste utvecklas för att bibehålla kvalitet och säkerhet. Samordningen mellan universitet och regioner samt näringsliv behöver också stärkas. Den nya forskarskolan riktar sig främst mot lärare på utbildningar till: läkare, tandläkare, apotekare, sjuksköterska, och biomedicinsk analytiker. Tanken att doktoranderna sedan genom framtida roller som lärare och forskare skall sprida kunskapen vidare.

Forskarskolan koordineras av Lunds universitet och medsökande universitet är Göteborg, Umeå, Uppsala samt Karolinska Institutet.  Samverkan är nyckeln till att lyckas och för att kunna fånga upp de specialistkunskaper som finns utspridda på de olika universiteten. Forskarskolan kommer även att samverka med ledande internationella forskningsmiljöer både i Europa och USA. Dessutom skapas nu ett ATMP-center vid Skånes universitetssjukhus i Lund, som blir en nod i en större nationell satsning på området. Centret som ska fungera som ett kompetenscentrum både för akademi och sjukhus beräknas stå klart 2024 och, blir en stor tillgång för doktoranderna på forskarskolan.

­– Nu känns det verkligen spännande att få sätta igång med att utveckla kursutbudet, med hela kedjan från utveckling av och forskning om ATMP, till tillverkning med kvalitetsaspekter, regelverk, etik, hälsoekonomi och entreprenörskap. Under 2024 räknar vi med att ta emot de första doktoranderna på forskarskolan, avslutar Johan Flygare.

Vetenskapsrådet har finansierat forskarskolan – Doctoral Program in preclinical and clinical Advanced Therapies – med 47 miljoner kronor under fem år.

Liknande poster

Drottning Silvias barnsjukhus startar Nordens första barncentrum för ATMP

Avancerade läkemedel för svåra sjukdomar ska utvecklas vid Skånes universitetssjukhus

Anna Falk leder Lunds universitets centrum för avancerade terapier