Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

5 skäl att vara optimistisk på Världscancerdagen

Cancer är ett av EU’s fem stora missionsdrivna forskningsområden. Europas största samarbetsorganisation för innovation inom vård och hälsa, EIT Health, bidrar till kampen mot cancer genom en bred portfölj av innovationer, utvecklade av Europas ledande FoU-aktörer. På Världscancerdagen 4 februari, berättar vi om fem av projekten, och varför de kan leda till bättre förebyggande, bättre diagnostik och bättre vård.

Var nionde sekund diagnosticeras ett nytt cancerfall i EU[1] . Cancer är den andra dödsorsaken efter hjärt-kärl-sjukdomar1. . Dock skulle cirka 40% av alla cancerfall kunna förebyggas, enligt EU-kommissionens studier1 .

Genom att finansiera och stödja gränsöverskridande europeiska innovationssamarbeten mellan många av de ledande organisationerna inom sjukvård, industri och akademi, bidrar EIT Health till bättre förebyggande, bättre vård, bättre diagnostik och bättre stöd inom flera typer av cancervård. Från blodbaserade test som förutsäger risken för prostatacancer till potentiella nya behandlingar som målinriktas på ett cancerspecifikt protein, och därmed undviker skador på frisk vävnad.

– Innovation är nyckeln till att utveckla nya lösningar och verktyg i kampen mot cancer. Genom att samarbeta internationellt och i breda samarbeten mellan sjukvård, företag, forskning och utbildning, bidrar vi till kampen mot cancer i form av bättre diagnostik, behandling och stöd, säger Erik Forsberg, VD för EIT Health Scandinavia.

Idag på Världscancerdagen vill vi berätta om fem skäl att vara optimistisk inför framtiden:

1. Artificiell intelligens skapar helt nya diagnosmöjligheter

​Det har skett stora framsteg inom tillämpningen av AI för diagnos och stadieindelning av cancersjukdomar, vilket har potential att förbättra såväl upptäckt som behandling av sjukdomen. EIT Health-projektet OncoWatch, ett AI-system, motsvarar medicinska experter när det gäller att ställa diagnosen prostatacancer. I en studie som publicerats i The Lancet Oncology var systemet jämförbart med internationella, ledande uropatologer när det gällde att fastställa Gleasonsumman, den främsta prognosfaktorn för prostatacancer.[2]

OncoWatch har därmed potential att avlasta uropatologer avsevärt så att de kan fokusera på de svåraste fallen, och kan samtidigt fungera som en skyddsmekanism för att förbättra diagnosernas standardisering. Systemet kan dessutom påskynda diagnosticeringen av prostatacancer och sänka kostnaderna inom sjukvården.

Den första CE-märkta OncoWatch-produkten förväntas lanseras i Europa i slutet av året.

Skandinaviska Partners i projektet: Region Stockholm, Uppsala universitet, Karolinska institutet, ThermoFischer Scientific Phadia), OncoAlgorithm, Capio S:t Görans sjukhus,

2. En lovande ny cancerbehandling för flera olika cancertyper börjar testas på patienter

Proteinet Myc finns i de flesta mänskliga cancertyper, och spelar en betydande roll för tumörers tillväxt. Proteinet är svårt att attackera med läkemedel på grund av placeringen i cellkärnan och dess roll i friska cellers celldelning.

Det EIT Health-stöttade start-up-företaget Peptomyc bedriver globalt erkänd forskning kring en ny, innovativ behandling med potential att förbättra behandlingen för cancerpatienter med många olika typer av cancer. Deras forskning bygger på behandling med hjälp av peptider, en annan grundläggande byggsten i celler, för en behandling som kan bekämpa Myc-proteinerna. Forskningen  visar att det inte bara var möjligt att hämma cancern, utan att behandlingen dessutom bekämpar cancern utan att skada frisk vävnad.[3]

Peptomyc färdigställer just nu den industriella tillverkningen av sitt läkemedel och planerar att inleda kliniska studier på patienter under 2020. Deras forskning har även banat väg för många fler forskargrupper runt om i världen som utvecklar egna Myc-hämmare.[4]

3. Ett nytt blodtest förbättrar upptäckten av prostatacancer för tidigare diagnos[5]

Det EIT Health-stöttade projektet Stockholm3 är ett blodtest som ökar chansen att upptäcka aggressiva prostatacancertumörer med 20%, och minskar antalet onödiga biopsier med 50% jämfört med etablerad klinisk praxis. Stockholm3 identifierar också män med aggressiv prostatacancer men med låga PSA-värden, vilket är avgörande för tidig diagnos.

Stockholm3-testet kombinerar analys av fem olika proteinmarkörer och över 100 genetiska markörer med kliniska data för att ge en korrekt bedömning av risken för aggressiv prostatacancer och en indikation om huruvida biopsi krävs eller inte. Testet tillämpas för närvarande på kliniker i Sverige, Norge, Finland och Danmark och kommer även att lanseras i övriga Europa och resten av världen.

Stockholm3 skulle potentiellt kunna ersätta eller komplettera det nuvarande PSA-testet, som kan vara oberäkneligt, vilket kan innebära att aggressiva former av prostatacancer förblir oupptäckta och att möjligheten för effektiv tidig behandling uteblir.[6],[7]

Genom att lansera Stockholm3 på fler marknader skapas möjlighet att minska antalet män som genomgår biopsi och behandling i onödan samt att identifiera aggressiva cancerformer tidigare för att öka antalet överlevande och minska sjukvårdens kostnader.[8]

Skandinaviska Partners i projektet: Karolinska Institutet, ThermoFischer Scientific Phadia AB, Region Stockholm, Janssen-Cilag

4. Vi använder hälsodata för att lära oss mer om patienternas svar på immunterapi

Immunterapi är en revolutionerande cancerbehandling som hjälper immunförsvaret att bekämpa cancern. Men forskarna vet fortfarande inte varför vissa patienter svarar på behandlingen och andra inte.

I4PCM är ett EIT Health-finansierat projekt där flera europeiska sjukvårdsavdelningar för cancerbehandling samarbetar för att förbättra metoderna att dela hälsodata, vilket i sin tur förbättrar den en personanpassad cancerbehandling. Projektet har lanserat en central databas eller ett ”virtuellt europeiskt cancerinstitut” med samlad information från vårdavdelningarna om klinisk forskning och patientsvar på de nya immunterapierna.

Genom att gemensamt samla information från deras kliniska och genomiska databaser samt databaser för miljö, bildmaterial och immunbiologi kommer datadelningen att bidra till att förändra läkarnas och forskarnas förhållningssätt kring cancerforskning och skapa djupare förståelse för svaren på immunterapi som ingen enskild avdelning kan uppnå på egen hand. 

Skandinaviska Partners i projektet: Karolinska Institutet, AstraZeneca​

5. Nya, icke-invasiva tester utvecklas för tidig behandling för en av de vanligaste cancertyperna

Kolorektal cancer (tjocktarms- och ändtarmscancer) är den tredje vanligaste cancerformen hos män och den näst vanligaste hos kvinnor, med 450 000 nya patienter varje år i Europa.[9] Även efter framgångsrik tumörbehandling utvecklar 50 procent av patienterna levermetastaser, ett allvarligt och ofta dödligt tillstånd.[10]

COLO-MET utvecklar just nu ett icke-invasivt och kostnadseffektivt urintest, som, i kombination med blodtestet, specifikt kan upptäcka levermetastaser, vilket möjliggör tidig intervention av kolorektal cancer och tidigare behandling.

Skandinavisk Partner i projektet: ThermoFischer Scientific Phadia AB

Noter:

[1] European Commission. (2020). Conference – Europe’s Beating Cancer Plan: Let’s strive for more. [online] Tillgängligt på: https://ec.europa.eu/health/non_communicable_disea… [Accessed Jan. 2020)

[2] The Lancet Oncology. Artificial intelligence for diagnosis and grading of prostate cancer in biopsies: a population-based, diagnostic study, januari 2020.

[3] Soucek et al. Modelling Myc inhibition as a cancer therapy. Nature 2008; 455, 679-683.

[4] Whitfield, Beaulieu and Soucek. Strategies to Inhibit Myc and Their Clinical Applicability. Frontiers in Cell and Developmental Biology. 2017.

[5]Bergman M, et al. Män som vill testa sig för prostatacancer – en strukturerad modell Läkartidningen;115: FCDT, oktober 2018

[6] Prostate Cancer UK. (2014). PSA test. [online] Tillgängligt på: https://prostatecanceruk.org/prostate-information/prostate-tests/psa-test [Dec. 2019]

[7]NHS. Prostate cancer – PSA testing. [online] Tillgängligt på: https://www.nhs.uk/conditions/prostate-cancer/psa-testing/ [Dec. 2019]

(8) Bergman M, et al. Män som vill testa sig för prostatacancer – en strukturerad modell Läkartidningen;115: FCDT, oktober 2018

[9]Chow FC, Chok KS. Colorectal liver metastases: An update on multidisciplinary approach. World J Hepatol. 2019;11(2):150–172. doi:10.4254/wjh.v11.i2.150

[10] World Health Organisation. (2012) Colorectal cancer. [online] Tillgängligt på: http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommun… [Jan. 2020]

Om EIT Health:

EIT Health är en Knowledge and Innovation Community, etablerad av EU-organisationen EIT (European Institute of Innovation & Technology). EIT Health är ett samarbete mellan mer än 140 Partnerorganisationer inom industri, hälso- och sjukvård, forskningsinstitutioner, universitet och offentlig sektor. EIT Health är Europas största samarbetsorganisation inom life science-innovation och hälsa, och är verksamt inom tre områden: entreprenörskap, utbildning och flervetenskaplig hälsoinnovation. Som en unik organisation, initierar EIT Health innovationsprogram och utlysningar, och utvecklar, finansierar och bedriver även en bred portfölj av projekt inom innovativ R&D, utbildningar, inkubatorverksamhet och stödprogram för start-ups. EIT Health har Partners och program i 17 länder, organiserade I sju regionala noder: Skandinavien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Storbritannien-Irland, Belgien-Nederländerna, InnoStars (ett flertal länder i östra och södra Europa).

EIT Health Scandinavia täcker tre länder: Sverige, Danmark och Estland. Vårt huvudkontor finns I Stockholm, och vi finns även I Tartu, Uppsala, Lund och i Köpenhamn. Våra Partners är flera av de ledande skandinaviska universiteten och företagen, de största regionerna och landstingen.

Related links

Liknande poster

Umeå universitet i samarbete om att upptäcka hjärntumörer med AI

AI kan hitta kvinnor med hög risk för bröstcancer vid mammografiscreening

Ett steg mot AI-stödd precisionsmedicin