Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

5 miljoner kronor till forskning om tidig upptäckt av cancer

Att upptäcka cancer i tid är viktigt för chanserna att överleva sjukdomen. Regeringen har gett Regionalt cancercentrum (RCC) norr 5 miljoner kronor till forskning kring blodbiomarkörer för tidig upptäckt, ett område under kraftig utveckling. Nu kommer deras första delrapport.

Cancer ökar och man beräknar att vi 2030 kommer ha mer än 100 000 nya fall om året i Sverige. Regeringen gav under 2019 Regionalt cancercentrum norr statsbidrag för ett utvecklingsprojekt kring blodbiomarkörer för tidig upptäckt av cancer, ett forskningsområde under kraftig utveckling.

-Att upptäcka cancer tidigt är avgörande för överlevnaden och det är också en viktig del av Life science-strategin. Därför är det viktigt att stödja projekt som bidrar till den viktiga forskningen, säger socialminister Lena Hallengren.

Projektet i Västerbotten har sedan 1990 samlat in högkvalitativa blodprover hos individer som deltagit i allmän hälsokontroll vid 40, 50 och 60 års ålder. Det innebär att väldigt många, drygt 120 000 västerbottningar har donerat prov till projektet. Under åren har en del av dem insjuknat i cancer vilket gjort att man nu kan undersöka blodproven som är insamlade innan insjuknandet för att se om det finns biomarkörer i blodet som kan kopplas till cancer. Denna kunskap kan sedan användas för tidigt upptäckt av sjukdomen.

‒ Ett fokus för vår studie är att hitta de cancerformer som har högst dödlighet och där vi kan påverka dödligheten mest med tidig upptäckt, säger Beatrice Melin, professor i onkologi och huvudprojektledare.

Samlar data från flera

Inom utvecklingsprojektet har man gått igenom forskningsområdet och hittat några blodprovstest som nu ska prövas, bland annat för lungcancer och för bukspottkörtelcancer.

‒ I Västerbotten vill vi kunna sammanföra data från flera hälsoundersökningar som är gjorda i befolkningen, för att på bästa sätt och så tidigt som möjligt kunna hitta sjukdomar. Vi informerar personerna som lämnat proverna för forskning, säger Elin Thysell, biträdande projektledare och biomarkörforskare.

Lungcancer är den cancerform som orsakar flest dödsfall i Sverige, år 2016 nästan 3700 dödsfall enligt Cancerfondens rapport. Många upptäcks när sjukdomen redan har spridit sig, och det är svårt att bota patienten. Då skulle ett blodprovstest kunna göra stor skillnad, genom att man med hjälp av markörerna kan hitta cancern tidigare och påbörja behandlingen tidigare.

Läs Rapporten här

Liknande poster

Ny nationell samordningsroll ska bidra till tidigare upptäckt av cancer

Ämne i blodet ökar före diagnos av cancer i bukspottskörteln

Att ”fiska” efter biomarkörer kan förbättra cancerdiagnostik