Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Onkoplastik gör att alltfler bröstcancerpatienter slipper operera bort bröstet

Kirurgi är en viktig del av behandlingen vid bröstcancer som årligen drabbar cirka 9 000 kvinnor i Sverige. På Akademiska sjukhuset används numera avancerade onkoplastiska tekniker för att behandla kvinnor som annars skulle behöva operera bort hela bröstet. Detta har resulterat i att mastektomierna minskat med över 60 procent vilket uppmärksammas med anledning av bröstcancerdagen 1 oktober.

På Akademiska sjukhuset opereras nästan nio av tio patienter med bröstcancer med bröstbevarande kirurgi. Cirka 75 procent av dem genomgår ett onkoplastiskt ingrepp. Foto: Johan Alp

– Alla studier visar att bröstbevarande kirurgi är bättre än mastektomi, oavsett patientens ålder. Att ta bort hela bröstet ger sämre resultat, oavsett om man gör en rekonstruktion eller inte. I Sverige är Akademiska ett av sjukhusen som erbjuder flest kvinnor bröstbevarande kirurgi, säger Andreas Karakatsanis, överläkare på Akademiska sjukhusets bröstmottagning vid Samariterhemmet och forskare vid Uppsala universitet.

Enligt Andreas Karakatsanis innebär onkoplastisk bröstkirurgi att man kombinerar ett säkert onkologiskt resultat med moderna tekniker som förbättrar de funktionella och kosmetiska resultaten och livskvaliteten för kvinnor med bröstcancer. På bröstmottagningen pågår även forskningsstudier för att identifiera den bästa operationen för varje kvinna med bröstcancer, med fokus på patienten och dennes individuella egenskaper.

– Det är viktigt att se kvinnor med bröstcancer som friska människor med en oftast botbar sjukdom. Målet är att de ska kunna leva ett normalt liv utan att kompromissa med livskvaliteten eller hur de mår, säger han och fortsätter:

– Med dagens tekniker behöver endast ett fåtal kvinnor genomgå mastektomi. Beslutet att operera bort bröstet drivs oftast av oro och ångest samt missuppfattningen att större kirurgi är bättre för cancersjukdomen. Men det är tvärtom. Den perfekta operationen för varje kvinna är den som kombinerar bästa onkologiska och funktionella resultat, avrundar Andreas Karakatsanis.

FAKTA: Onkoplastik vid bröstcancer

  • Innebär att man använder sig av avancerade kirurgiska tekniker för att ta bort tumören och samtidigt bevara bröstets form, funktion och kosmetik.
  • På Akademiska Sjukhuset opereras cirka 87 procent av patienterna med bröstbevarande kirurgi. Cirka 75 procent av dem som opereras med bröstbevarande kirurgi genomgår ett onkoplastiskt ingrepp.
  • På Akademiska sjukhuset innebär det att ungefär hälften av alla bröstcancerpatienter som annars skulle behöva en mastektomi får bevara sitt bröst.

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

Läs mer...

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

Läs mer...

Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider

Läs mer...