Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Lynparza reducerade risk för död med 31% vid BRCA1/2 eller ATM-muterad metastaserad kastrationsresistent prostatacancer

Lynparza är den enda PARP -hämmaren som demonstrerat total överlevnad vid metastaserad kastrationsresistent prostatacancer.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här

Liknande poster

Erleada nu subventionerat som behandlingsalternativ för män som lever med prostatacancer

Läs mer...

Effektivare cancerbehandlingar med mer kunskap om könshormoner

Läs mer...

Färre prostatacancerdiagnoser till följd av pandemin

Läs mer...