Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Lynparza reducerade risk för död med 31% vid BRCA1/2 eller ATM-muterad metastaserad kastrationsresistent prostatacancer

Lynparza är den enda PARP -hämmaren som demonstrerat total överlevnad vid metastaserad kastrationsresistent prostatacancer.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här

Liknande poster

Enhertu rekommenderas i EU vid HER2-positiv metastaserad bröstcancer

Läs mer...

Lynparza rekommenderas i EU för adjuvant behandling av HER2-negativ tidig bröstcancer

Läs mer...

90% av patienterna överlevde 5 år med Calquence + obinutuzumab vid KLL

Läs mer...