Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Lynparza reducerade risk för död med 31% vid BRCA1/2 eller ATM-muterad metastaserad kastrationsresistent prostatacancer

Lynparza är den enda PARP -hämmaren som demonstrerat total överlevnad vid metastaserad kastrationsresistent prostatacancer.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här

Liknande poster

Lynparza for ”priority review” i USA för BRCA-muterad, HER-2 negativ, tidig bröstcancer med hög risk

Läs mer...

Forskning om prostatacancer ökar – Många nya viktiga framsteg!

Läs mer...

Xtandi ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Läs mer...