Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Lynparza reducerade risk för död med 31% vid BRCA1/2 eller ATM-muterad metastaserad kastrationsresistent prostatacancer

Lynparza är den enda PARP -hämmaren som demonstrerat total överlevnad vid metastaserad kastrationsresistent prostatacancer.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här

Liknande poster

Ultraljudsbehandling mot prostatacancer gav få biverkningar

Läs mer...

Uppskattad fortbildning för specialister inom prostatacancervården

Läs mer...

Stort forskningsprojekt förbättrar behandlingen av prostatacancer

Läs mer...