Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Lynparza reducerade risk för död med 31% vid BRCA1/2 eller ATM-muterad metastaserad kastrationsresistent prostatacancer

Lynparza är den enda PARP -hämmaren som demonstrerat total överlevnad vid metastaserad kastrationsresistent prostatacancer.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här

Liknande poster

Ny diagnostik av prostatacancer banar väg för allmän screening

Läs mer...

Enhertu visade signifikant förlängd totalöverlevnad

Läs mer...

Ny strålteknik anpassas i realtid till tumörens rörelser under behandling

Läs mer...