Imfinzi visade överlevnad på 50% efter fyra år hos patienter med stadium III NSCLC 

Fas III-studien PACIFIC som presenterades på ESMO visade också att 35% av patienter med icke småcellig lungcancer inte hade progredierat efter fyra år.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här