Data för total överlevnad för Nubeqa vid icke-metastaserad prostatacancer publicerade

Resultaten från den slutgiltiga analysen av fas III-studien ARAMIS visar signifikant förlängd total överlevnad (OS) för darolutamid. Övriga sekundära effektmått visade också signifikant förbättring.

Läs det engelska pressmeddelandet HÄR