Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Data för total överlevnad för Nubeqa vid icke-metastaserad prostatacancer publicerade

Resultaten från den slutgiltiga analysen av fas III-studien ARAMIS visar signifikant förlängd total överlevnad (OS) för darolutamid. Övriga sekundära effektmått visade också signifikant förbättring.

Läs det engelska pressmeddelandet HÄR

 

Liknande poster

Den svenska modellen för tidig diagnostik testas i andra länder

1 500 västerbottningar testade sig för prostatacancer

Akut åtgärd krävs för att minska orimliga väntetider