Tafinlar/Mekinist visar förlängd överlevnad hos patienter med metastaserat melanom

Tafinlar/Mekinist visar förlängd överlevnad hos patienter med metastaserat melanom Treårsdata från studien COMBI-d visar att 44 procent av patienterna som behandlats med Tafinlar(dabrafenib)/Mekinist (trametinib) fortfarande lever tre år efter det att de inlett behandlingen. Studien är den längsta fas III-studie på en målinriktad terapi som följt överlevnaden hos patienter med BRAF V600E/K-positivt melanom.

 

I samband med den internationella cancerkonferensen 52nd Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology, ASCO, i Chicago, presenterar Novartis data från en treårsuppföljning av studien COMBI-dpå patienter med BRAF V600E/K positivt metastaserat melanom, som fått kombinationsbehandlingen dabrafenib/trametinib som förstalinjes-behandling. Resultaten visar att behandling med dabrafenib/trametinib ger en signifikant överlevnadsfördel jämfört med monoterapi med trametinib1.

– Behandlingsalternativen för patienter med BRAF+ metastaserat melanom har förbättrats avsevärt de senaste tre till fem åren, mycket tack vare nya målinriktade terapier, och det är mycket glädjande att se att den goda utvecklingen håller i sig, säger Johan Hansson, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Kombinationsbehandling överlägsen monoterapi

Baserat på de nya data från COMBI-d-studien beräknas den förväntade treårsöverlevnaden vara 44 procent för patienter som behandlas med kombinationen dabrafenib/trametinib (95% CI, 36,4-50,5%) och 32 procent för monoterapi med dabrafenib (95% CI, 25,4-38,3%)1

Andelen patienter som inte försämrats i sin sjukdom efter tre års behandling var 22 procent (95% CI, 16,2-28,0%) för behandling med dabrafenib/trametinib och 12 procent (95% CI, 7,1-18,0%) för behandling med bara dabrafenib.

– Att se en så pass hög treårsöverlevnad hos den här mycket utsatta patientgruppen är ett stort framsteg, säger Johan Hansson. Det är viktigt att se att långtidsöverlevad med målinriktade behandlingar är på samma nivå som med modern immunterapi

För patienter med normala nivåer av biomarkören laktatdehydrogenas (LDH) och metastaser på färre än tre ställen i kroppen var treårsöverlevnaden högre; 62 procent för patienter som fått kombinationsbehandlingen(95% CI, 49,3-72,0%) jämfört med 45 procent för patienter som fått enbart dabrafenib (95% CI, 34,9-55,1%)1. Nivåerna av LDH i blod används ofta för att ge en uppfattning om patientens sjukdomsprognos och för att förutsäga respons på behandling.

Säkerhetsdata från studien låg i linje med vad som tidigare rapporterats för kombinationsbehandlingen och för monoterapi med dabrafenib.

COMBI-d-studien är den hittills längsta fas III-studie på en målinriktad terapi som följt överlevnaden hos patienter med BRAF V600E/K-positivt melanom. Av de patienter som fortfarande var kvar i studien vid analystillfället fick 58 procent fortfarande behandling med dabrafenib/trametinib.