Medivir slutför tidigare kommunicerat förvärv av onkologiprogram

Medivir slutför tidigare kommunicerat förvärv av onkologiprogram
Medivir meddelar idag att förvärvet av två onkologiprogram i klinisk fas från TetraLogic Pharmaceuticals Corporation har slutförts.

I samband med förvärvets slutförande har Medivir erlagt en engångsbetalning om USD 12 miljoner till TetraLogic. Medivir kommer att hålla en telefonkonferens/webbsändning för analytiker och investerare den 9 januari 2017 där utförligare finansiell information om de förvärvade programmen (inklusive de båda substanserna i klinisk fas, remetinostat och birinapant) kommer att presenteras.