NT-rådet rekommenderar Bavencio för behandling av en aggressiv form av metastaserad hudcancer

NT-rådet rekommenderar landstingen att använda BAVENCIO® (avelumab) som monoterapi för behandling av vuxna patienter med metastatiskt Merkelcellskarcinom (MCC), en sällsynt och aggressiv typ av hudcancer.1

 

Läs beslutet