Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Lynparza reducerade risk för död med 31% vid BRCA1/2 eller ATM-muterad metastaserad kastrationsresistent prostatacancer

Lynparza är den enda PARP -hämmaren som demonstrerat total överlevnad vid metastaserad kastrationsresistent prostatacancer.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här

Liknande poster

Möjlighet till förbättrad överlevnad och tolerabilitet vid behandling av nmCRPC

Läs mer...

Positivt utlåtande för Xtandi för behandling av vuxna män med metastaserad hormonkänslig prostatacancer

Läs mer...

Prostatacancerscreening med Stockholm3 är kostnadseffektivt och minskar antalet onödiga biopsier

Läs mer...