Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Lynparza reducerade risk för död med 31% vid BRCA1/2 eller ATM-muterad metastaserad kastrationsresistent prostatacancer

Lynparza är den enda PARP -hämmaren som demonstrerat total överlevnad vid metastaserad kastrationsresistent prostatacancer.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här

Liknande poster

Enhertu godkänd inom EU för behandling av HER2-positiv metastaserande bröstcancer

Läs mer...

Imfinzi godkänt för mindre frekvent dosering vid NSCLC

Läs mer...

Treatment in advanced ovarian cancer

Läs mer...