Ytterligare analyser stärker den fördel som visats för Enhertu vid HER2-positiv metastaserad bröstcancer

Resultat från studien DESTINY-Breast03 som presenterades vid SABCS 2021 visade att Enhertu (trastuzumab deruxtekan) gav en likvärdig fördel som behandling oavsett förutbestämd subgrupp av patienter i studien, inklusive de med stabila hjärnmetastaser, jämfört med trastuzumab emtansin (T-DM1).

Nya resultat från fas 3-studien DESTINY-Breast03 visade att Enhertu (trastuzumab deruxtekan) gav en förbättrad progressionsfri överlevnad (PFS) och objektiv responsfrekvens (ORR) i förutbestämda subgrupper, jämfört med trastuzumab emtansin (T-DM1), hos patienter med icke-resektabel och/eller metastaserad HER2-positiv bröstcancer, och som tidigare fått trastuzumab och en taxan. Enhertu är ett antikropp-läkemedelskonjugat (ADC) som utvecklas gemensamt av Daiichi Sankyo och AstraZeneca. Studiens primära effektmått var progressionsfri överlevnad (PFS). Resultaten presenterades som en muntlig presentation (Abstract #GS3-01) vid bröstcancerkongressen SABCS, San Antonio Breast Cancer (#SABCS2021) 2021 Symposium, den 7-10 december.

 

Läs mer i pressmeddelanden från Daiichi Sankyo och AstraZeneca den 9 december 2021.