Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

TISDAG 3 NOVEMBER 12.00 – 12.45 (SV)

NU KAN DU ANMÄLA DIG
till denna webbföreläsning om hantering av immunrelaterade leverbiverkningar.
Under detta webinar kommer gastroenterologerna Erik Hertervig och Emma Nilsson
belysa varför patienter kan få leverbiverkningar av onkologisk immunterapi och hur
dessa kan hanteras.

Mer info och anmälan

Liknande poster

Immunterapi som eliminerar muterade cancerceller visar lovande effekt

Läs mer...

Aktivering av NK-celler möjlig väg för framtida behandling av hudlymfom

Läs mer...

Anna Martner tilldelas Eric K. Fernströms pris för yngre forskare

Läs mer...