Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

TISDAG 3 NOVEMBER 12.00 – 12.45 (SV)

NU KAN DU ANMÄLA DIG
till denna webbföreläsning om hantering av immunrelaterade leverbiverkningar.
Under detta webinar kommer gastroenterologerna Erik Hertervig och Emma Nilsson
belysa varför patienter kan få leverbiverkningar av onkologisk immunterapi och hur
dessa kan hanteras.

Mer info och anmälan

Liknande poster

Kirurgi och immunterapi samverkar mot melanom

Ny metod kan kartlägga immunsvaret bättre och bana väg för nya behandlingar

Immunterapi som eliminerar muterade cancerceller visar lovande effekt