Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Webinar fredag 3/4 15:00: Så arbetar Karolinska för att upprätthålla god cancervård i coronatider

I samarbete med Tema Cancer på Karolinska Universitetssjukhuset bjuder RCC i samverkan in till ett interaktivt webbinarium sänt från Karolinska i Solna. Programmet vänder sig i första hand till lednings- och verksamhetsansvariga (inom alla professioner) i regioner och vid sjukhus och kliniker i hela landet. Webbinariet direktsänds fredag den 3 april kl. 15.00-15.45.

Tanken är att ge alla som svarar för cancervården i Sverige en möjlighet att ta del av erfarenheter från den region i Sverige som hittills drabbats hårdast av Covid-19.

Webbinariet direktsänds och erbjuder en livechat där man kan ställa frågor och ge synpunkter. Det kommer också gå att se en sändningen i efterhand på cancercentrum.se.

Representanter från medierna är välkomna att följa webbinariet och boka tider för intervjuer på distans med de medverkande i programmet.

Webbsändning med livechat för frågor och kommentarer

Program
Både ledningsperspektivet och de operativa aspekterna kring hur den ordinarie cancervården kan upprätthållas under de exceptionella omständigheter som nu råder kommer att belysas:

  • Hur ska samordning med övriga sjukhuset gå till?
  • Hur kan personalen anpassas och omfördelas för att klara både canceruppdraget och covid-patienter?
  • Hur ska vi prioritera nyttjande av bl.a. operations- och slutenvårdskapacitet?
  • Hur klarar vi att uppdatera information och erbjuda kontaktytor gentemot patienter och närstående?
  • Hur säkerställs läkemedels- och materialförsörjning?

Medverkande
Hans Hägglund, nationell cancersamordnare, SKR

Representanter från Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset:
Patrik Rossi, temachef
Mattias Hedman, verksamhetschef Strålbehandling
Olof Akre, verksamhetschef Bäckencancer
Signe Friesland, verksamhetschef Huvud- Hals- Lung- och Hudcancer
Åsa Derolf, verksamhetschef Hematologi
Camilla Hultberg, vårdenhetschef Övre Buk

Liknande poster

Är lungcancerscreening Sveriges nästa screeningprogram?

Läs mer...

Informationskampanjen i höstas ökade viljan att delta i screening

Läs mer...

Karolinska Universitetssjukhuset har öppnat ett nytt centrum för de svårast mag- och tarmsjuka

Läs mer...