Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Webinar, Behandling av patienter med avancerad NSCLC- fokus på äldre och patienter i dålig funktionsstatus

Föreläsningen sker på engelska

Fredag 21 maj kl 12.00-13.00

Cesare Gridelli, MD, Chief of Division of Medical Oncology at the “S.G. Moscati” Hospital, Avellino (Italy) & Moderator, Johan Isaksson, överläkare och sektionschef på Lungenheten Gävle Sjukhus

Cesare Gridelli är en internationellt erkänd onkolog och chef för Onkologiska enheten på “S.G. Moscati” sjukhuset i Avellino, Italien. Han är specialiserad inom lungcancer och cancer hos äldre. Den 21 maj kommer han ge sin föreläsning “Treatment approaches in patients with advanced NSCLC: focus on elderly and patients with poor performance status”.

Föreläsningen avslutas med Q&A- du kan ställa din fråga under webinaret eller direkt vid registrering

Liknande poster

Framgångsrikt arbete med Min vårdplan lungcancer i Sörmland

Ett steg mot AI-stödd precisionsmedicin

Allt snabbare utveckling av målinriktade behandlingar inom lungcancerområdet