Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Visste du att Xofigo har funnits i 10 år!

7 november 2023, kl.15:00 – 17:00,
Digitalt eller på plats på Elite Hotell Carolina Tower – möteslokal Fleming

15:00 Välkomna, Bayer

15:05 Introduktion och historik – från den första patienten till idag. Prof Sten Nilsson

15:25 Diagnostik och val av initial behandling vid avancerad prostatcancer Prof Anders Bjartell

15:45 Klinisk praxis och relevanta patientfallsdiskussioner Dr Johan Sandzén

16:25 Målinriktad alfaterapibehandling – forskning och framtid. Dr Johan Sandzén

16:40 Sammanfattning och diskussion. Alla

17:00 Mötet avslutas

Lättare förtäring serveras efter eventet. Bayer står för föreläsare, lokal samt förtäring för deltagare på plats. Eventet är kostnadsfritt.

Talare

Anders Bjartell
Professor och överläkare i Urologi Skåne Universitetssjukhus i Malmö Lunds Universitet

Sten Nilsson
Professor emeritus i onkologi
Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Johan Sandzén
ST-läkarchef, överläkare i onkologi, onkologikliniken, Centralsjukhuset Karlstad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För mer information och anmälan