Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

BRAF-muterat metastaserat melanom

Vill du diskutera behandling av patienter med BRAF-muterat metastaserat melanom?
Välkommen att delta vid en diskussion som tar avstamp i nya data som presenterats under det gångna året.

Måndag 30 januari 2023 Kl. 12.05 – 12.45

Mötet sker under ledning av Hildur Helgadottir som är en av prövarna i SECOMBIT-studien och medförfattare till publikationen i JCO, september 2022. Inledningsvis går Hildur igenom tillgänglig evidens att luta sig mot vid val av behandling till patienter med BRAF-muterat melanom. Därefter följer en diskussion utifrån kliniska frågeställningar. Mötet modereras av Sander Ellegård.

Varmt välkommen hälsar vi som arbetar med immunonkologi på BMS

Föreläsare
Hildur Helgadottir
Hildur Helgadottir arbetar som överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset inom hudonkologi och klinisk genetik. Hennes förskning är inriktad på genetik, epidemiologi och behandling vid melanom.

Moderator
Sander Ellegård
Sander Ellegård arbetar som ST-läkare i onkologi och melanomansvarig vid onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.

 

För mer information och anmälan