Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Vilken roll spelar immunterapi vid behandling av tidig trippelnegativ bröstcancer?

MSD Sverige välkomnar dig som behandlar bröstcancerpatienter till två kvällsmöten med fokus på dagens immunterapi vid behandling av tidig trippelnegativ bröstcancer. Syftet är att ge dig som deltar kunskap kring det senaste inom bröstcancerbehandling och vad det kan innebära för svenska bröstcancerpatienter.

Det kommer att finnas två tillfällen där du som deltar kan välja att delta vid ett eller båda – live webinar med internationella föreläsare tisdagen den 20 september och ett fysiskt möte på Norra Latin i Stockholm onsdagen den 21 september. Vi rekommenderar dig att delta vid båda kvällsmöten. För dig som inte kan delta fysiskt i Stockholm onsdagen den 21 september finns det möjlighet att delta via länk. Produktinformation kan förekomma under dessa möten.

Ingen deltagaravgift.
MSD Sverige står för kostnad av föreläsare, lokal, förtäring och den tekniska lösningen.

Varmt välkomna!

Mer info och anmälan