Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Viktiga framsteg för ny behandling av svår hudcancer

Stina Wickström och Maria Wolodarski, forskare vid institutionen för onkologi-patologi. Foto: Stefan Zimmerman

En ny typ av immunterapi av den elakartade hudcancern malignt melanom visar lovande resultat. Tre mycket svårt sjuka patienter är idag långtidsöverlevare. Studien som publiceras i OncoImmunology är resultatet av ett samarbete mellan forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

– Immunterapi går ut på att aktivera kroppens eget immunförsvar till att eliminera cancerceller. Immunterapi har gjort stora framsteg där speciellt behandling med immunaktiverande antikroppar, eller ICI, Immune Checkpoint Inhibition, förlänger överlevnaden hos patienter med spridd melanomsjukdom, säger Maria Wolodarski, forskare vid Karolinska Institutet och studiens principal investigator med ansvar för patientkontakten.

För den upptäckten belönades James Allison och Tasuko Honjo med Nobelpriset i medicin för två år sedan.

En majoritet av patienterna svarar dock inte på den här eller på andra typer av behandlingar. Det är den gruppen som forskarteamet nu har behandlat med en ny immunterapi-metod.

Speciella T-celler

Först utvinns en speciell form av vita blodkroppar, T-celler, från patientens egen tumör. Dessa speciella T-celler kallas för TIL, Tumör Infiltrerande Lymfocyter, och är en viktig del av kroppens eget immunförsvar mot cancer. Dessa mångfaldigas upp till 50 miljarder och ges till patienten tillsammans med en tillväxtfaktor, Interleukin-2.

– Det som gör den här studien unik är att patienterna också behandlas med flera doser av ett tumörvaccin som består av så kallade dendritceller, DC, som är specialiserade på att aktivera immunsystemet och ger de injicerade TIL-cellerna en extra kick, säger Stina Wickström, forskare vid institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet, och ansvarig för att koordinera tillverkningen av TIL-cellerna och för studiens laboratorietester.

Tillbakagång av cancern

Av de fyra mycket svårt sjuka patienterna med malignt melanom som behandlats med en kombination av TIL-celler och tumörvaccin har tre svarat med komplett eller nästan komplett tillbakagång av cancersjukdomen. Detta trots att gruppen inte längre svarar på annan typ av cancerbehandling. De är nu långtidsöverlevare sedan flera år tillbaka.

De fem patienter som behandlats med enbart TIL-celler hade inte samma gynnsamma svar på behandlingen som vid kombination med tumörvaccinet.

Andra typer av cancer

Metoden ligger inom ramen för Karolinska Universitetssjukhusets nysatsning på cellterapi och Rolf Kiessling, som är huvudansvarig för studien, har ansökt hos Läkemedelsverket att få pröva metoden även på andra typer av metastaserande cancer.

Studien finansieras av Cancerfonden, Cancerföreningen i Stockholm, Vetenskapsrådet, Stockholms stad, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Torsten Söderbergs Stiftelse, Vinnova, Stiftelsen för Strategisk Forskning, samt GE Healthcare.

Rolf Kiessling är styrelseledamot/konsult för Clinical Laser Thermia Systems, vetenskaplig rådgivare för Anocca AB och Phion Pharmaceuticalics och får forskningsbidrag från dessa företag. Roger Tell är anställd av Isofol Medical. Johan Hansson har varit principal investigator på försök finansierade av Astra-Zeneca, Bristol Myers-Squibb, Merck, Novartis, Roche och Clinical Laser Thermia Systems, samt tilldelats forskningsbidrag från Bristol Myers-Squibb och Merck. Tanja Lövgren har fått honorar för föreläsningar från Bristol Myers-Squibb.

Publikation

“Complete and long-lasting clinical responses in immune checkpoint inhibitor-resistant, metastasized melanoma treated with adoptive T cell transfer combined with DC vaccination”. Tanja Lövgren, Maria Wolodarski, Stina Wickström, Ulrika Edbäck, Mette Wallin, Eva Martell, Katrin Markland, Pontus Blomberg, Maria Nyström, Andreas Lundqvist, Hans Jacobsson, Gustav Ullenhag, Per Ljungman, Johan Hansson, Giuseppe Masucci, Roger Tell, Isabel Poschke, Lars Adamson, Jonas Mattsson, och Rolf Kiessling. OncoImmunology, online 11 juli 2020, doi: 10.1080/2162402X.2020.1792058.

Liknande poster

Ny insikt om protein kan bana väg för nya cancerbehandlingar

Läs mer...

Genetiska mutationer kan förutsäga bröstcancer som inte upptäcks vid screening

Läs mer...

Oavsiktlig viktminskning förknippad med ökad risk för cancer

Läs mer...