Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Vikten av dubbelblockad och ökad kunskap om TUMÖRENS BIOLOGI

Programkommitténs representanter, professorerna Jonas Bergh och Mårten Fernö inledde med att hälsa deltagarna välkomna. Eftermiddagens första talare var ett bekant ansikte för åhörarna, Per-Eystein Lönning, professor i onkologi vid Universitetet i Bergen. TUMÖRUTVECKLING OCH BIOLOGISKA SIGNALVÄGAR Årets föreläsning fokuserade på signalvägarna inuti bröstcancercellerna och hur dessa kan ge ledtrådar om framtida behandlingar. För att hitta möjliga mål för nya läkemedel kan man antingen stirra in i snöstormen genom att analysera genuttryck hos olika tumörer eller studera kartan över signalvägarna som styr cellens tillväxt, inledde Per-Eystein Lönning. Det är markörerna ER, HER2, BRCA1/2, PI3KPTEN, P53 och RBI som tilldrar sig hans intresse. Östrogenreceptorn, ER, är sedan länge en bevisat prediktiv faktor. Förekomsten av receptorn förutsäger på ett bra sätt huruvida patienten kommer att ha nytta av antihormonell behandling eller ej.
– Den andra klassiska markören är HER2 och den har visat sig vara en kliniskt betydelsefull prediktiv faktor. Det vi har fått veta de senaste åren är att trastuzumab ökar överlevnad och minskar antalet återfall. Vi har även börjat se en trend där neo-  adjuvant behandling med HER2-blockad innan kirurgi ger fler patienter som tillfrisknar enbart av läkemedelsbehandling, fortsatter Per-Eystein Lönning.

 

Läs hela artikeln

Liknande poster

Verzenios EU-godkänt för adjuvant behandling av HR+/HER2-, node positiv, bröstcancer

”Det bästa jag varit med om under mitt långa forskarliv”

Håkan Olsson till minne – Utmanade dogmer och gick nya vägar