Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Verzenios minskar signifikant risken för återfall vid tidig hormonreceptorpositiv och HER2-negativ bröstcancer

Verzenios (abemaciklib) i kombination med standard endokrin (antihormonell) behandling visar på en statistiskt signifikant förlängd invasiv sjukdomsfri överlevnad (IDFS) vid tidig hormonreceptorpositiv, HER2-negativ bröstcancer. Risken för återfall minskade med 25 procent.

Fas 3-studien monarchE som utvärderade effekten av två års behandling med abemaciklib som tillägg till standard endokrin behandling uppnådde det primära effektmåttet invasiv sjukdomsfriöverlevnad (IDFS) hos patienter med hormonreceptorpositiv, HER2-negativ bröstcancer med hög risk för återfall.

Resultaten presenterades vid ”Presidential Symposium” vid årets virtuella ESMO-kongress, European Society for Medical Oncology, den 20 september 2020, och publicerades samtidigt i the Journal of Clinical Oncology (JCO).

Läs mer i bifogat pressmeddelande.

Liknande poster

AI-stödd modell för säker mammografiscreening

Läs mer...

Tre intensiva dagar med bröstcancer i fokus – Kicki Waller-initiativet 30-årsjubilerade i Åre

Läs mer...

Smartare diagnostik av bröstcancer för länder med begränsade resurser

Läs mer...