Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Venös trombos vid cancer – Aktuell kunskap och kliniska dilemman

Välkommen till ett direktsänt Webbinar

Onsdag 8 juni

Kl. 17.00 – 18.00

Trombos och förekomst av blödning är vanligt vid cancersjukdom.

Delta på denna föreläsning och öka din kunskap om hantering av dessa patienter, val av trombosprofylax och interaktioner med cytostatika. Ta del av ett utbyte över specialistområden med diskussion kring aktuell kunskap från studier, riktlinjer och praktiska behandlingsfrågor. Föreläsare är professor Anders Själander, ÖL Åke Berglund samt ÖL Fariba Baghaei.

Klicka här för mer information och anmälan

Liknande poster

Trombos och blödning – ny bilaga i Nationellt vårdprogram akut onkologi