Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Varför är handledning viktigt för sjukvårdspersonal som arbetar med cancerpatienter?

Onsdag den 14 december 2022, kl. 12.10–12.55

En föreläsning av Ingela Roxström, Sjukhusdiakon, Sjukhuskyrkan Lund, utbildad i psykodynamisk processinriktad handledning samt i bildterapi.

Webbinariet kommer belysa varför handledning är ett verktyg på hur sjukvårdspersonal kan hantera de svåra situationer som de ställs inför i mötet med patienter, närstående och anhöriga. Föreläsaren kommer beskriva på vilket sätt handledning kan öka förståelsen och medkänslan för personalen själva samt hur de genom kunskap och strategier kan få redskap om hur de kan förhålla sig till sig själva och andra i svåra möten.

Mer information

Anmäl dig här