Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny undersökning från Bröstcancerförbundet: Var tredje bröstcancerpatient återvänder till arbetet för tidigt

Ny undersökning från Bröstcancerförbundet: Var tredje bröstcancerpatient återvänder till arbetet för tidigt

Nära 30 procent av de som behandlats för bröstcancer har gått tillbaka till arbetet innan de känt sig redo. Det visar en enkätundersökning bland Bröstcancerförbundets medlemmar på temat bröstcancer och arbetsliv. Dessutom lämnade 15 procent sitt arbete som en direkt konsekvens av sjukdomen. En bröstcancerdiagnos ställer livet på sin spets och ger för många en livslång nedsatt arbetsförmåga.

Varje år får nära 8000 kvinnor och 60 män i Sverige bröstcancer, och idag lever det 100 000 personer med egen erfarenhet av sjukdomen. En bröstcancerbehandling kan ge biverkningar och seneffekter i form av exempelvis cancerrelaterad trötthet, koncentrationssvårigheter och smärta. Seneffekterna kan sitta i under lång tid och påverka arbetsförmågan. Det vittnar bröstcancerförbundets medlemmar om, 28 procent menar att de gått tillbaka till arbetet innan de känt sig redo.

– Arbetsförmåga är komplext och uppstår och påverkas av en rad olika faktorer. Ofta är det först när du är tillbaka i sammanhanget på jobbet som du märker vad som fungerar och vad du klarar av, säger Hanna Rönnqvist, arbetsterapeut på Centrum för cancerrehabilitering vis Sabbatsbergs sjukhus.

Bröstcancern bromsar karriären

En bröstcancerdiagnos sätter livet och karriären på paus. Nära 40 procent av respondenterna i undersökningen anser att bröstcancern haft en negativ påverkan på deras möjligheter att utvecklas och göra karriär. Dessutom svarar drygt 30 procent att sjukdomen påverkat löneutvecklingen negativt. För 15 procent går det så långt att de helt slutar arbeta som en konsekvens av diagnosen. En dryg tredjedel (32 procent) av de som valde att sluta sa upp sig själva.

– Arbetsgivare behöver lära sig mer om vad det innebär att behandlas för cancer och hur det påverkar arbetsförmågan. På så sätt kan fler canceröverleverare få ett bra och hållbart arbetsliv. Något som kommer gynna alla parter i slutändan, säger Elisabeth Schesny, specialist inom arbetslivsfrågor och ledamot i Bröstcancerförbundets styrelse.

Kollegor viktigaste stödet

Majoriteten av bröstcancerpatienterna upplever att de fått ett bra stöd från sin arbetsgivare, 65 procent svarar att de fått ett bra stöd under sjukdomsperioden. Det viktigaste stödet var det från kollegor (47 procent), följt av anpassning av arbetstider (39 procent). Majoriteten av respondenterna (53 procent) var helt sjukskrivna under behandlingsperioden. Men samtidigt valde hela 20 procent att arbeta under tiden för behandling och 25 procent arbetade vissa perioder av behandlingsperioden.

Bröstcancer i siffror:

 • Varje timme får en kvinna beskedet bröstcancer.
 • Nära 8000 kvinnor och 60 män insjuknar årligen i bröstcancer
 • Cirka 80 procent överlever sjukdomen.
 • Bröstcancer är den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor under 65 år i Sverige.
 • Två av tre tumörer upptäcks vid mammografiscreening.

Ytterligare insikter från undersökningen:

 • 11 procent upplevde att det var svårt att prata med sin arbetsgivare
 • 15 procent fick stöd från vården inför samtal med sin arbetsgivare
 • 43 procent upplevde att kontakten med försäkringskassan var bra

Topp-fem viktigaste stödet från arbetsplatsen:

 1. Stöd från kollegor, 47 procent
 2. Anpassning av arbetstider, 39 procent
 3. Anpassning av arbetsbelastning och krav, 25 procent
 4. Anpassning av arbetsuppgifter, 22 procent
 5. Det fanns en plan för hur jag skulle arbeta, 21 procent

15 procent lämnade sitt arbete, de fem vanligaste anledningarna var:

 1. Sa upp mig själv, 32 procent
 2. Valde att gå i pension tidigare, 27 procent
 3. Fick sjukersättning, 13,5 procent
 4. Blev uppsagd, 13 procent
 5. Vill ej svara, 8 procent

Om undersökningen:

I oktober 2019 genomförde Bröstcancerförbundet en undersökning bland sina medlemmar för att ta reda på bröstcancerdrabbades erfarenhet av arbete under och efter behandling. 2462 medlemmar deltog i en webbenkät. Respondenterna är kvinnor och var vid tillfället för diagnos i åldrarna: 31-40 år (10 procent), 41-50 år (30 procent), 51-60 år (36 procent), 61-70 år (18 procent) och 71-80 år (5 procent).

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider