Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Utbyte av lärdomar om immunterapi vid olika cancerdiagnoser

Varmt välkommen att delta i denna webbföreläsning där tre av Sveriges ledande experter delar sina erfarenheter kring immunterapi vid olika cancerdiagnoser.

Datum & tid:

TORSDAG 9 JUNI 12.05 – 12.50

Inom det senaste året har immunterapin gjort sitt intåg inom gastrointestinal cancer. Under detta webinar kommer onkologerna Gustav Ullenhag, Akademiska sjukhuset, och Simon Ekman, Karolinska Universitetssjukhuset, dela med sig av sin expertis kring behandling med immunterapi vid melanom respektive lungcancer. David Borg, Skånes Universitetssjukhus Lund, kommer ta pulsen på dem för att reda ut praktiska frågeställningar och diskutera kring utmaningar som kan uppstå i kliniken vid införandet av immunterapi i kombination med kemoterapi.

Vi ser gärna att du engagerar dig under mötet och ställer just dina frågor via live-chat.

Mer information och anmälan

Varmt välkommen!

Alla vi på Bristol Myers Squibb som arbetar med onkologisk immunterapi

Liknande poster

Kirurgi och immunterapi samverkar mot melanom

Ny metod kan kartlägga immunsvaret bättre och bana väg för nya behandlingar

Immunterapi som eliminerar muterade cancerceller visar lovande effekt