Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Uppdaterat vårdprogram för tumörer i centrala nervsystemet

Det nationella vårdprogrammet för tumörer i centrala nervsystemet har uppdaterats och omfattar nu även hjärnhinnetumörer (meningeom).

Det nationella vårdprogrammet för tumörer i hjärna, ryggmärg och dess hinnor är den uppdaterade, utvidgade versionen av vårdprogrammet tumörer i centrala nervsystemet.

– Den största förändringen är att vårdprogrammet utökats med diagnosen hjärnhinnetumörer, säger Sara Kinhult, ordförande i vårdprogramgruppen för tumörer i centrala nervsystemet.

Liksom tidigare finns specifika rekommendationer för utredning, behandling och uppföljning för såväl låggradiga som höggradiga tumörtyper hos vuxna patienter. Samtliga kapitel i vårdprogrammet har uppdaterats och reviderats. Särskilt kapitlen om egenvård och uppföljningar har omarbetats och utökats.

Vårdprogrammet omfattar diagnoserna astrocytära och oligodendrogliala tumörer, medulloblastom, ependymom och intrakraniella germinalcellstumörer och nu också meningeom.

Ytterligare förändringar jämfört med tidigare version går att läsa om i inledningskapitlet i vårdprogrammet.

Nationellt vårdprogram tumörer i hjärna och ryggmärg

Liknande poster

Min vårdplan buksarkom blir den 20:e diagnosspecifika vårdplanen

Ny nationell samordningsroll ska bidra till tidigare upptäckt av cancer

Ansökningsperioden för medel till förbättringsarbete har öppnat