Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Uppdaterat vårdprogram för njurcancer

Uppdaterat vårdprogram: njurcancer
Det nationella vårdprogrammet för njurcancer har uppdaterats med ett kapitel om Behandling av metastaserad sjukdom eller vid återfall. Revideringen fastställdes av RCC i Samverkan den 5 april.

Till Nationellt vårdprogram njurcancer.

Liknande poster

Nu finns en uppdaterad version av vårdprogrammet för hudlymfom

Läs mer...

Uppdaterat vårdprogram för tumörer i centrala nervsystemet

Läs mer...

Uppdaterat vårdprogram för melanom gällande neoadjuvant behandling

Läs mer...