Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Uppdaterat vårdprogram för njurcancer

Uppdaterat vårdprogram: njurcancer
Det nationella vårdprogrammet för njurcancer har uppdaterats med ett kapitel om Behandling av metastaserad sjukdom eller vid återfall. Revideringen fastställdes av RCC i Samverkan den 5 april.

Till Nationellt vårdprogram njurcancer.

Liknande poster

Nya kombinationsbehandlingar förlänger överlevnaden

Nytt avstamp i satsningen för en jämlik cancerrehabilitering

Nationella kvalitetsregister inom onkologi behöver kunna rapportera läkemedelsanvändning