Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Uppdaterat vårdprogram för malignt melanom

En mindre revidering har under hösten 2021 gjorts i kapitel 11 med anledning av inkomna synpunkter och nya behandlingsresultat.

I kapitel 11.3.1.3 har faktorerna som påverkar rekommendation avseende kombinationsbehandling av immunterapi ändrats. Rekommendationen om analys av PDL1-uttrycket är borttagen som faktor vid kombinationsbehandling med CTLA-4 och PD-1 hämmare vilket även reviderats via NT-rådet.
Texten om systemisk behandling vid CNS-metastaserat melanom har uppdaterats se 11.3.3.

Läs vårdprogrammet här:

Nationellt vårdprogram för melanom

Liknande poster

530 miljoner kronor till en jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård

Läs mer...

21 miljoner från Cancerfonden till projekt om strålbehandling och immunterapi

Läs mer...

Rehabilitering efter cancer i lilla bäckenet

Läs mer...