Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Unikt samarbete för att upptäcka cancer i munhålan

Cancer i munhålan ska kunna upptäckas med hjälp av ett enkelt borstprov under tandläkarbesöket. Med scannade bilder av celler och med hjälp av artificiell intelligens, AI ska man därefter kunna upptäcka cellförändringarna i ett tidigt stadium.

Christina Runow Stark.

Det här kan bli verklighet tack vare ett nationellt forskningsprojekt som bland annat leds av Christina Runow Stark på Folktandvården Blekinge. Christina är avdelningschef och övertandläkare inom specialistandvårdens avdelning för orofacial medicin på Blekingejsukhuset i Karlskrona.

– Idag saknas det screeningprogram för att tidigt upptäcka oral cancer. Med en utvecklad cancer måste patienten genomgå kirurgi eller strålning på organ som läppar, kinder och tunga. Det kan innebära att vävnad måste avlägsnas eller strålas, vilket i sin tur innebär att funktion och tal påverkas. Det här kan ge ett livslångt lidande. Kan vi istället ta bort en cellförändring tidigt, innan cancer utvecklas, så läker vävnaden och påverkan för patienten blir liten, säger Christina.

Samarbetar med Blekingesjukhuset i ny pilotstudie

Inför en kommande fas och för att testa flödet i studien pågår just nu en pilotstudie i samverkan med avdelningen för klinisk patologi och cytologi på Blekingesjukhuset i Karlskrona. Provtagaren inom tandvården tar borstprover på en slemhinneförändring i patientens munhåla och därefter tittar patologen på Blekingesjukhuset på cellproverna från borstningen.

– Det här samarbetet mellan tandvården och sjukvården är unikt i Sverige. Patologen i Karlskrona är det enda stället i Sverige där man öppnat dörren för en pilot och det betyder oerhört mycket för studien att se att flödet fungerar. Tillsammans gör vi ett arbete med att införa klinisk forskning i tandvården och samtidigt bidra till att kvalitén i vården förbättras, säger Christina.

Forskning som uppmärksammar en cancerform som ökar

Ulrika Henrikson går en ST-utbildning inom orofacial medicin och har som en del i sin utbildning arbetat med piloten tillsammans med Christina.

– Cancer i munhåla och svalg ökar. Varje år drabbas cirka 1 200 svenskar och ökningen sker särskilt bland yngre personer där cancern orsakats av humant papillomvirus (HPV). Den här forskningen är ett sätt att uppmärksamma och få fler att få upp ögonen för cellförändringar som kan leda till cancer i munnen, säger Ulrika.