Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Två cancerforskare tilldelades stipendier i Göteborg

Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse i Göteborg delar ut stipendier till framgångsrika forskare och entreprenörer verksamma i Sverige. I år fanns bland stipendiaterna två forskare inom cancervård. Stipendierna delades ut den 14 november under en festlig ceremoni på Västsvenska Handelskammaren.

Samtliga stipendiater: Oskar Thofte; Filip Henrikson; Johan Zelano; Toshima Parris; Linus Andersson; Petra Apell och Martin Johanson.

Toshima Parris, docent vid Göteborgs universitet tilldelades 500 000 kr för sitt forskningsprojekt ”Stamceller som mål förbehandling av svårartad bröstcancer”. Trippelnegativ bröstcancer är en mycket aggressiv och svårbehandlad form av bröstcancer. Cirka 30% av patienter med trippelnegativ bröstcancer får dessvärre tillbaks sin cancer inom 3 år efter diagnos. Dessutom innehåller dessa brösttumörer cancerstamceller som driver tumörutvecklingen men oftast inte dör efter behandling med cellgifter. I detta projekt kommer vi kartlägga cancerstamceller i patienter med trippelnegativ bröstcancer och förhoppningsvis därmed kunna förutspå vilka behandlingar som kan slå ut dessa elakartade celler. En ökad förståelse för de mekanismer som leder till återfall kan leda till utveckling av individanpassade terapier för patienter med trippelnegativ bröstcancer.

Oskar Thofte, läkare och doktorand vid Lunds Universitet tilldelades 500 000 kr för sitt forskningsprojekt ”Utveckling av en ny vaccinplattform för individanpassad cancerbehandling”. Vaccin baserade på mRNA har nyligen bevisats vara effektiva, inte minst mot COVID-19. Den befintliga teknologin ger ett bra immunsvar hos friska, men har visat begränsad effekt hos äldre individer eller patienter med nedsatt immunförsvar. Ett hinder är att mRNA-vaccin tas upp ospecifikt av alla celltyper, vilket ger en otillräcklig effekt hos patienter med färre och svagare immunceller. Vi utvecklar en vaccinplattform som levererar mRNA specifikt till de immunceller som triggar immunsvaret, vilket betydligt kan öka vaccinets potens. Strategin bygger på att beklä ytan av de vaccinlevererande lipidpartiklarna med proteiner från bakterier, vilka känns igen av immuncellerna. Målsättningen är att möjliggöra personaliserade cancervaccin baserade på mRNA, en teknologi som erbjuder snabb och flexibel produktion, men inte tillräcklig effekt för cancerpatienter, ännu.

SAMTLIGA STIPENDIATER 2023

Entreprenörsstipendium

  • Filip Henrikson, Affärsutvecklare och medgrundare på Empowered Health AB
  • Petra Apell, Grundare på Texray AB

Forskningsstipendium

  • Oskar Thofte, läkare, doktorand vid Lunds universitet
  • Martin Johanson, professor vid Stockholms universitet
  • Toshima Parris, docent vid Göteborgs universitet
  • Johan Zelano, professor vid Göteborgs universitet
  • Linus Andersson, docent vid Umeå universitet

Liknande poster

Stipendium till forskning om andningsträning vid strålbehandling av bröstcancer