Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tumörblodkärl – vad spelar de för roll?

Tid 12:10 – 12:50
Vascular endothelial growth factor (VEGF) produceras i höga nivåer i många tumörer.
VEGF driver på blodkärlsnybildning i tumören. De nybildade kärlen är ofta instabila och dysfunktionella, dvs, deras lumen har i stor utsträckning kollapsat, vilket försämrar blodledningsförmågan. Kärlens väggar släpper igenom vätska och molekyler in i tumörvävnaden som blir ödematös och ischemisk, vilket bidrar till ökad malignitet och försämrat behandlingsutfall. Genom de läckande blodkärlen tar sig tumörceller ut i blodet och sätter metastaser.

Lena Claesson-Welshs forskning har hittills kartlagt hur blodkärlsläckage uppstår i musmodeller men fokus är nu på lungcancer hos människa.
Föreläsningen kommer att handla om hur blodkärlsläckage relaterar till det kliniska förloppet och fördelar med att stoppa blodkärlsläckage utan att döda tumörblodkärlen.

Mer info och anmälan