Tukysa godkänd för behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserad HER2-positiv bröstcancer

Europeiska kommissionen godkänner Seagens Tukysa (tucatinib) för behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserad HER2-positiv bröstcancer

  • Godkänd för vuxna patienter med HER2-positiv metastaserad bröstcancer som har fått minst två tidigare anti-HER2-behandlingsregimer
  • Första kombinationsbehandlingen med HER-2-tyrosinkinashämmare som förbättrar total överlevnad och progressionsfri överlevnad hos tidigare behandlade patienter med metastaserad HER2-positiv bröstcancer med eller utan hjärnmetastaser

    Läs hela pressmeddelandet här