Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tretton miljoner kronor till prostatacancerforskning

– Under den senaste ansökningsperioden fick vi in 30 ansökningar och kvaliteten på dessa projekt var genomgående mycket god. Det känns fantastiskt roligt att vi har möjlighet att stödja så många intressanta projekt 2022. Det ska bli spännande att följa samtliga projekt, säger Kent Lewén, ordförande i forskningsrådet och styrelseordförande.

Dessa forsknings- och utvecklingsprojekt har tilldelats pengar hittills under 2022:

 • Anders Bjartell, Inst f translationell medicin, Lunds universitet.
 • Anders Widmark, Inst f strålningsvetenskaper, onkologi, Umeå universitet.
 • Andreas Josefsson, Inst f kirurgi och perioperativa vetenskaper, Umeå universitet.
 • Anna Bill-Axelson, Kirurgiska vetenskaper/urologi, Uppsala universitet.
 • Anna Lantz, Inst f Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska.
 • Elin Trägårdh, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Lunds universitet.
 • Ingela Franck Lissbrant, Inst för kliniska vetenskaper, avd för onkologi, Sahlgrenska.
 • Jonas Hugosson, Inst f kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet.
 • Maréne Landström, Medicinsk Biovetenskap, Umeå universitet.
 • Marie Lundholm, Inst f medicinsk biovetenskap, Umeå universitet.
 • Martin Eklund, MEB, KI.
 • Pernilla Wikström, Medicinsk Biovetenskap, Umeå universitet.
 • Rebecka Arnsrud Godtman, Kliniska vetenskaper, Sahlgrenska.
 • Rebecka Hellsten, Translationell medicin, Lunds universitet.
 • Sead Crnalic, Kirurgisk och perioperativ vetenskap/Ortopedi, Umeå universitet.
 • Tufve Nyholm, Inst Strålningsvetenskaper, Umeå universitet.
 • Yvonne Ceder, Laboratoriemedicin, Lunds universitet.

Mer information om de olika projekten finns på Prostatacancerförbundets webbplats.

Forskningsmedlen utlyses för ansökan i november varje år. Stöd ges främst till projekt om tidig och säker diagnostik, mer effektiva och skonsamma behandlingsmetoder samt rehabilitering. Projekten granskas av förbundets forskningsråd med expertis från urologi, onkologi och rehabilitering. Därefter beslutar Prostatacancerförbundets styrelse vilka projekt som ska tilldelas medel.

Liknande poster

Den svenska modellen för tidig diagnostik testas i andra länder

Läs mer...

1 500 västerbottningar testade sig för prostatacancer

Läs mer...

Akut åtgärd krävs för att minska orimliga väntetider

Läs mer...