Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Treatment Landscape: Chronic Myeloid Leukemia (CML)

Behandlingsvalen inom KML har utvecklats över tid och förbättrat behandlingsresultaten för patienterna med fokus på att nå djupa molekulära responser. Valen kan ibland vara komplexa och patientspecifika faktorer, som till exempel komorbiditeter, behöver tas in i besluten. Föreläsaren kommer att beröra var vi står idag gällande behandling av KML.

  • Vilket behandlingsmål ska man ha?
  • Var står vi idag gällande behandling av KML i senare linjer?
  • Är det prognostiskt viktigt att uppnå bästa respons så snabbt som möjligt?

Webbinariet hålls på engelska

Program – Onsdag 1 november

Detta webbinar kommer sändas här på Pfizerplay. Dubbelkolla gärna i god tid att din dator, surfplatta eller mobil har stöd för att spela upp sändningen. Du kan läsa mer i vår tekniska checklista här.

16:00 Välkomna – Pfizer
16:05 Föreläsning
16:45 Tid till frågor
16:50 Slut

Föreläsare: Hagop Kantarjian
Professor, Department of Leukemia, Division of Cancer Medicine, University of MD Anderson, Texas, USA

Moderator: Stefan Deneberg
MD, PhD, ME Hematologi, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset

För mer information och anmälan